Text och foto: Cathrine Bülow.Byggprocessen är processen från idé till förvaltning av färdigbyggt hus. Den består grovt sett av fyra stadier:

1. Förstudie
2. Projektering (produktbestämning)
3. Byggnation
4. Förvaltning

Vid ett ekologiskt inriktat byggprojekt skall man välja arkitekter, konsulter och entreprenörer som delar miljöambitionerna och som har dokumenterade kunskaper inom miljöanpassat byggande samt kan uppvisa referensobjekt. Läs mer

Tänk på:

  • Att prata med tidigare beställare och titta på utförda byggnationer. Det är ofta ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om byggföretaget eller arkitekten/konsulten.
  • Ta fram detaljerade bygghandlingar som anger materialval och krav på genomförande.
  • Entreprenören skall juridiskt förbinda sig att följa handlingarna genom att underteckna ett skriftligt kontrakt. Här får ingen tolkningsfrihet finnas om miljökraven ska genomföras konsekvent. Alla materialval och konstruktionslösningar måste anges i detalj. Avsteg från handlingarna skall resultera i vite och ombyggnation.
  • Var försiktig med att välja en totalentreprenad då du i det fallet är helt i klorna på en enda aktör. En generalentreprenad där oberoende konsulter medverkar är att föredra. En delad entreprenad däremot kräver goda kunskaper om byggledning och byggprocessen.
  • En från entreprenadföretaget oberoende kvalitetsansvarig ska alltid utses.

Lagar som styr byggandet

Läs mer:

Checklista för byggprocessen — från tomt till inflyttningsklart hus (byggahus.se)