Giftiga hus -artikel av Cathrine Bülow i Byggnadskultur

Giftiga hus
Giftiga hus

I senaste numret av Byggnadskultur skriver jag – Cathrine Bülow – Ekobyggportalen om giftiga hus. Från arseniktapeter och blymönja till dagens oöverskådliga kemikaliecoctails i byggmaterial. “Olika farliga byggmaterial har under tidens gång letat sig in i hemmens lugna vrå och kan i värsta fall kan utgöra en hälsofara. I det traditionella byggandet fanns en endast ett fåtal skadliga ämnen. Under miljonprogramsåren däremot användes många av de material som vi idag betraktar som de farligaste. Vissa ämnen har förbjudits men samtidigt har nya faror dykt upp och sentida skandaler visar att vi dessvärre inte lärt av historien. I nybyggda hus omges vi av en svåröverskådlig cocktail av kemiska substanser vars skadeverkningar framtiden får utvisa. “

Du får Byggnadskultur genom att bli medlem i Byggnadsvårdsföreningen Bli det! 😉, om du vill du stödja arbetet för ökad medvetenhet om byggnadsvård och god byggnadskultur i Sverige! Du kan också köpa lösnummer här.