Hausse för certifiering av byggnader

miljobyggnadKälla: Byggidsutrin.com. Trycket på att miljöcertifiera byggprojekt ökar. Antalet byggnader som certifieras som Miljöbyggnad har till exempel ökat från noll till över 550 på bara två år. Och nu får certifieringsinstituten anställa fler för att hinna med.

Allt fler fastighetsägare och byggherrar väljer att miljöcertifiera sina byggprojekt. I Sverige används just nu i huvudsak sex certifieringssystem system varav Miljöbyggnad är vanligast. Läs mer.