Här kan man lära sig mer om ekologiskt byggande:

Dalarnas högskola-”Bärkraftigt byggande och boende”

15 hp. Studierna är på kvartsfart under ett år och undervisningen är förlagd till Stjärnsund i södra Dalarna. Träff ca två dagar per månad. En studieresa avslutar kursen. http://www.stjarnsund.com/ekobygg

Mittuniversitetet, Östersund

Byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet har sedan 15 år tillbaka en inriktning mot ekologiskt byggande. Mittuniversitetet anordnar anordnar även sommarkurser i ekologisk byggnadsteknik.http://www.miun.se/THU/Studentinfo/Ny-student-2008/Sommarkurser-2008/

Åsa folkhögskola

Praktiskt inriktade ekobyggkurser anordnas sommartid på Åsa folkhögskola i Sörmland av ”leva, bygga, bo”-gruppen bestående av bland annat Åsa folkhögskola, Katrineholms kommun och ABF i samarbete med Dalarnas högskola. Kontaktperson: Anders Kjellqvist, Tel: 0150-18104, 0708-855360, anderskjellqvist@gmail.com,  http://www.asa.fhsk.se/

Institutionen för Kulturvård/Dacapo, Göteborgs universitet i Mariestad

Hantverk på högskolenivå. Korta och långa kurser. Bl.a lerhusbyggande för hantverkare, kurser om traditionella färgtyper mm. www.conservation.gu.se

Skattungbykursen- Mora folkhögskola

Utbildning inom självförsörjning, ekologisk odling, hållbar livsföring och rättvis ekonomi. Knuten till Mora folkhögskola. Vackert belägen i Siljanringens sluttning med utsikt över sjön Skattungen och Ore älv. www.skattungbyn.mora.fhsk.se-

Hurdal ekocenter

Norsk ekoby och besökscenter i anslutning till äldre lantgård.  Anordnar kurser i ekologiskt byggande. Förutom boningshus och odlingar finns ekobutik, kreativa verkstäder, ekocafe, bageri, konferenslokaler, förskola, skola mm. www.hurdalecovillage.no

Utbildningar utomlands:

Findhorn-Skottland

I alternativsamhället/ekobyn Findhorn-Skottland anordnas kurser om ekologiskt byggande och ekobyar. Se: http://www.ecovillagefindhorn.com/ecovillageeducation/education.php

Utbildnings och forskningcenter for alternativ teknologi -Wales. Erbjuder korta och långa kurser i alternativ energiteknik och ekologiskt byggande på olika nivåer. För proffesionella, högskolestudenter till en intresserad allmännhet. Besökscenter, ekologisk logi, ekobutik.www.2.cat.org.uk

The Institute of Building Biology + Ecology Neubeuern-Tyskland

Tyskt institut för byggekologi. Erbjuder kurser som leder till att  man blir certifierad”baubiolog”. Activities and Services:Education and Public Relations ,Research and training of Building Biology & Ecology, Building Biology Consulting for New Buildings, Renovations, and Remediations Assessment of Building Materials, Equipment, Homes, Properties, Job Descriptions, Building Costs, Designs, etc, Inspection of Homes, Offices, and Properties according to the “Standard of Building Biology Testing Methods” ,Pollutant Analysis Expert´s Reports on Building Materials, Equipment, Homes, etc. Assistance with the Establishing of Eco Villages, Development of New Building Materials, Building Concepts, Standards, etc.  http://www.baubiologie.de/site/english.php

IBR, Institut für Baubiologie in Rosenheim-Tyskland

Ytterligare ett tyskt institut för byggekologi. Erbjuder kurser som leder till att  man blir certifierad”baubiolog”.”Building biology is the science which studies the influences of our living situation on human beings and addresses all issues related to a healthy home.The IBR, Institut für Baubiologie in Rosenheim, tests products for their impact on human health and has been awarding its own Seal of Approval for more than 20 years.”Offers education.http://www.baubiologie-ibr.de/en/home.html(engelsk version),   www.baubiologie-ibr.de(tyska)

PermaLot Center of Natural Building-Tjeckien

ThePermaLot’s center is in an old farm, in process of being converted to educational center with numerous natural building approaches. The barn is now a large straw bale house, and in thegarden you’ll find an oval cottage build of jumbo bales, rocks, hemp, mud etc. The location is very rurally, 3,5 hour East of Prague, whether by car or train.http://permalot.org/en