Byggekologi – kunskaper för hållbart byggandeVaris Bokalders, Maria Block- AB svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009

Ekologiskt byggande och boendeKönemann 1998

Stigfinnare, Stefan Wallner

Living dreams, om ekobyggande – en hållbar livsstil, G Berg, P (2002) Klippan,Ljungbergs tryckeri

Det ekologiska framtidssamhället, Lahti, T m fl (1990), Ammarnäs, Fjälltryck

Grön vardag Stockholm, Mårtensson, M (2002)Brutus Östlings Symposion

När ekobyn kom till stan – lärdomar från Ekoporten och Understenshöjden, Svane, B och Wijkmark, Jan (2002)Stockholm, Formas

Att bo i Tuggelite, Gemenskap och resurshållning, Tidäng, K (1992) Stockholm,Ljunglöfs Offset AB

Lokalområdet som strategi för en hållbar stadsutveckling, Rapport, avhandling- Falkheden, L (1999)

Passivt solvärmeutnyttjande, Krister Wiberg – Tryckbaren 1981

Solsverige, del 6, Larson förlag 1995

De siste syke husBjorn Berge- Universitetsforlaget 1998

Home, safe, home, Debra Lynn Dadd, provides more than four hundred tips on ways one can remove harmful substances from the home and have them replaced by safer

Åtgärder mot radon i bostäder,  Boverkets ABC 2007 ISBN 978-91-534-2299-0

Impotensmadrassen, om gifter i hemmet-förändra ditt liv, bli kemikaliedetektiv av Kauppi, Monica
2009 (ISBN 9163342375)

Vandrande fukt, strålande värme : så fungerar hus, Carl-Eric Hagentoft,  ISBN 9789144042183

Få bukt med fukt 2007. ISBN 978-91-540-5992-8

Fukthandbok. Praktik och teori. ISBN 9173331562

Uteluftsventilerade kryprum-Riskkonstruktion,  SP Statens provningsanstalt [2]

Byggnaden som system 2008. Forskningsrådet Formas ISBN 978-91-540-6020-7

Tillämpad Byggnadsfysik 2007. ISBN 978-91-44-04886-4

Boverkets Byggregler BBR [3]

Energimyndigheten [5]

KTH forskningsrapport [6]

Om hus av jord och lerhalm, Annika Ekblom (1993)
Examensarbete från Chalmers Arkitektur. En personlig bok om lerbyggandets historia, studiebesök och egna erfarenheter.
ISBN 91-7988-061-4

Gjort av jord – lerjord som byggnadsmaterial i Sverige och länder med likartat klimat, Eva-Rut Lindberg (2002)
Licentiatavhandling, KTH Stockholm, om lerjord som modernt byggmaterial, genomgång av olika tekniker, exempel och avsnitt om lerans egenskaper.
ISBN 91-7283-257-6
Kan beställas genom Eva-Rut Lindberg Artemisgatan 57, 1 tr 115 42 Stockholm. Tel 08-782 90 27, erlterra@algonet.se

LIC-AVHANDLING ”GJORT AV JORD
HAR TAGIT SLUT .DE SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT KÖPA
DEN HAR MÖJLIGHET ATT LÅNA DEN VIA NÅGRA UNIVERSITETSBIBLIOTEK.
( Förmodlingen går det att beställa fotokopia från KB)

Svenska jordhus av lera eller kalk. Om olika svenska jordhusmetoder – när, varför och hur de byggdes, Lars-Allan Palmgren (2003)
Licentiatavhandling, KTH Stockholm, om lerhusbyggandets historia i Sverige, innehåller också en inventering av ca 200 lerhus i Sverige.
ISBN 91-7283-429-3

Jordhusbygge – tradition och framtid, Annelies Schöneck (1984)
ISBN 91-970-316-82

Lerjord som byggematerial, rapport från Byggeriets Udviklingsråd (1993)
ISBN 87-601-3554-9

The Rammed Earth House, David Easton (1996)
ISBN 0-930031-79-2

Desert Works, Rick Joy (2002)
Fantastiska bilder med vackert släpljus på byggnader av R. Joy i amerikanskt ökenklimat, ofta stampade jordväggar i modern, avskalad design.
ISBN 1-56898-336-0

Earth Construction Handbook, Gernot Minke (2000)
Gernot Minke är professor i Kassel i Tyskland och har under årtionden forskat om lera som byggmaterial, inspirerande bok med många bilder. Finns på tyska, spanska och engelska.
ISBN 1-85312-805-80

Rammed Earth, Martin Rauch (2002).
Österrikaren Martin Rauch har byggt stampade jordväggar i flera kända byggnader, t.ex. Försoningskyrkan i Berlin. På Bo01 i Malmö uppfördes en mur kring en lekplats under hans ledning. Boken är en översikt över vad han byggt i olika länder.
ISBN 3-7643-6461-0

Building of Earth and Straw. Structural Design for Rammed Earth and Straw-Bale Architecture, Bruce King (1996)
(Kan beställas på t.ex. SL Books, tel: 031-701 63 24, staffan.lindhe@slbooks.se)

Down to Earth: Mud Architecture – an old idea, a new future, Jean Dethier (1981)

Earth Construction. A Comprehensive Guide, Hugo Houben & Hubert Guillard, Hubert (1994)
ISBN 9781853391934

Buildings of Earth and Straw, Bruce King (1996)
ISBN 0-9644718-1-7

Earth Construction Handbook. The Building Material Earth in Modern Architecture, Gernot Minke (2000)
ISBN 1853128058
(Kan beställas på t.ex. SL Books, tel: 031-701 63 24, staffan.lindhe@slbooks.se)

Leichtlehmbuch, Franz Volhard (1995)
ISBN 3-7880-7511-2 (Finns även på finska)

Lehmbau – Regeln, Franz Volhard & Ulrich Röhlen (1998)
ISBN 3-528-02558-1

Lehm 2000, Samlingsskrift (2000). Tyskland
ISBN 3-925961-32-1

Halmhus – en byggteknisk evaluering, Markus Furby & Rikard Malm (2000)Examensarbete vid Chalmers Lindholmen, Institutionen för byggteknik
(kan beställas på institutionen, om den finns kvar, Chalmers växel tel: 031-772 10 00.

Halm som byggematerial, Rolf Jacobsen (1999)
Mycket tydlig lättillgängligt beskrivet om halmbalshus. Författaren tar upp många aspekter på byggande med halmbalar och besvarar de flesta frågor man kan ha kring halmbalsbyggande.
ISBN 82-485-0002-0

Halm som byggemateriale, Rolf Jacobsen (1999).
(Kan beställas på Litera Publikasjon AS, Rodesgt. 3, 3116 Tønsberg, Norge. Tel: +++900 18 970)

Keller, Lars, Kruse, Jane & Nielsen, Jettie 2001, Halmbyggeressourcer 2001, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi .Innehåller omfattande litteraturlistor/litteraturtips, förteckningar över videofilmer, adresser till organisationer och hemsidor på internet m.m. om halmbalsbyggeri.
(finns att köpa i begränsat antal exemplar för 160 kr. Kan beställas på Folkecentret tel: ++4597 95 6600, epost: energy@folkecenter.dk)

”Halm som byggemateriale” Innehåller omfattande litteraturlistor/litteraturtips, förteckningar över videofilmer, adresser till organisationer och hemsidor på internet m.m. om halmbalsbyggeri. Kan beställas på Folkecentret tel: ++4597 95 6600, epost: energy@folkecenter.dk)
Bauen mit Stroh, Herbert Gruber, Astrid Gruber (2000). Österrike
ISBN 3-922964-76-1

The Straw Bale House, Athena Swentzell Steen, Bill Steen, David Bainbridge (1994)
ISBN 0-930031-71-7

Build it with bales, Matts Myhrman, S.O. Mac Donald (1999)
Praktisk steg-för-steg-guide om hur man bygger halmbalshus.
ISBN 0-9642821-1-9

Building with straw bales, Barbara Jones, Praktisk halmhusbyggar-guide.
ISBN 1-903998-13-1

The beauty of straw bale homes, Athena and Bill Steen (2000)
En bok i litet format men späckad med mustiga färgbilder från ett 30-tal halmbalshus i USA, Mexico och Kanada.
ISBN 1-890132-77-2

Serious straw bale, Paul Lacinski, Michel Bergeron (2000)
Tjock bok med många halmhustekniker och –konstruktioner.
ISBN 1-890132-64-0

The New Strawbale Home, Catherine Wanek (2003)
Ytterligare en bok om halmbalshus med färgrika bilder och exempel från USA och Kanada.
ISBN 1-58685-203-5

Serious Strawbale. A Home Construction Guide for All Climates*Lacinski, Paul & Bergeron, Michel 2000, , Chelsea Green Publishing Company
(kan beställas på exempelvis SL Books, tel: 031-701 63 24, epost: staffan.lindhe@slbooks.se)

Munch-Andersen, Jorgen &Möller Andersen, Birte 2003,
Halmhuse-udformning og materiaeegenskaber.By og Byg. Statens Byggforskningsinstitut, Hörsholm, november 2003 www.by-ogbyg.dk/forskning/bygningskonstruktioner/halmhuse/index.htm, här finns flera underlagsrapporter/provningsrapporter)

Build it with Bales. A Step-by-Step Guide to Straw-Bale ConstructionMyhrman, Matts & MacDonald, S.O. 1997, . Out On Bale, Tcson, Arizona, USA.
(kan beställas på exempelvis SL Books, tel: 031-701 63 24, epost: staffan.lindhe@slbooks.se)

The Straw Bale Houseteen, AtSwentzell hena, Steen, Bill & Bainbridge, David 1994, . Chelsea Green Publishing Company
(kan beställas på exempelvis SL Books, tel: 031-701 63 24, epost: staffan.lindhe@slbooks.se)
Swentzell Steen, Athena, Bill & Bainbridge, David 1994, The Straw Bale House, Chelsea Green Publishing Company

”The Last Straw. en bra amerikansk tidskrift om halmbalsbyggeri –Den utkommer med 4 nummer per år. Adress: Out on Bale Ltd., 1037 East Linden Street, Tucson, AZ 85719, USA.
Hemsida: www.strawhomes.org KH lAR