Följande föreningar anordnar kurser, träffar och andra aktiviter som har att göra med ekologiskt anpassat byggande, boende eller trädgårsskötsel;

Byggande

Lerbyggeföreningen

En ideell intresseorganisation samt nätverk för kunskap om lerjordsbyggande. För fackfolk och intresserade av byggande med naturbaserade material.www.naturligt-byggeri.org

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen arbetar med byggnadsvårds-och kulturmiljöfrågor.http://www.byggnadsvard.se/

Trädgård

www.fobo.se– förbundet  för organisk, ekologisk odling

Permakulturföreningen

Föreningen arbetar för ekologiskt anpassad design av odling och trädgård-enligt permakulturprinciperna.

www.permakultur.se/