Restips; Dresden Neumarkt, nybyggt 1700-tal

dresden, sunrise, historic center

Källa; Dresden Neumarkt – nybyggt 1700-tal – Svenska Byggnadsvårdsföreningen (byggnadsvard.se) Viss kronologisk förvirring kan infinna sig hos den som besöker stadsdelen Neumarkt i Dresden. Här återuppbyggs de sönderbombade husen på ett sätt som gör att det nybyggda upplevs som äldre än det gamla. Cecilia Sagrén tar oss med på en promenad genom ett nutida förflutet.

I de centrala delarna i den östtyska staden Dresden pågår en intensiv byggverksamhet. Hus i 1700-talsstil uppförs och den historiska stadsplanen rekonstrueras.

En promenad i kvarteren vid Neumarkt och den nyligen återuppbyggda barockkyrkan Frauenkirche är en upplevelse på flera sätt. Här materialiseras restaureringsideologiska frågor kring rekonstruktion och autenticitet.

Återuppbyggnaden av Frauenkirche

För några år sedan var det stora tomma ytor och en ruinhög efter kyrkan Frauenkirche. Ruinen hade sparats som ett minnesmärke över bombningar som raderade stora delar av Dresden i andra världskrigets slutfas.

Efter Die Wende, berlinmurens fall, började ett engagemang kring att återuppbygga Frauenkirche och när den stod klar 2005, pågick också en debatt om att kyrkan behövde sina omgivningar, de historiska kvarteren.

– Det började redan med herr Hans Nadler, säger Nilsson Samuelsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Dresden. Efter bombningarna ville landsantikvarie Nadler skydda ruinerna av betydelsefulla historiska byggnader. Tack var honom kunde därför Frauenkirche återuppbyggas med flera originaldelar som låg kvar. Han strävade efter en återuppbyggnad av den gamla staden.

Stadens årsringar

Det förflutna är ständigt närvarande i nuet – som en önskan om att bevara det, att inspireras av och utgå ifrån eller tvärtom, något att ta avstånd ifrån. Staden förändras och utvecklas, de olika epokerna lämnar spår, skilda regimer har styrt och olika tiders ideal har påverkat.

Dresdens medeltida stad växte utanför stadsmuren med Neumarkt som handelsplatsen vid Frauenkirche och med hus i täta kvarter. På 1720-talet inrättades en byggnadsordning som reglerade den växande staden. Konstnären Bernardo Bellottos (1721–1780) målningar från 1750-talet visar en livfull stad med uttrycksfulla borgarhus i renässans och barock. Läs mer