Cathrine Bülow, Ekobyggportalen erbjuder föreläsningar om ekologiskt byggande för skolor/kurser, företag, föreningar och andra aktörer. På föreläsningarna tar hon upp vad ekologiskt byggande egentligen innebär, ger olika exempel  och visar bilder från Sverige och utlandet på ekohus, ekobyar och hållbara stadsdelar. Innehållet kan varieras efter önskemål. Teman på en föreläsning kan vara:

Det pratas mycket om miljöbyggande idag. I praktiken innebär det dock ofta ett ensidigt fokus på att spara energi under husets driftstid. Det finns många exempel på greenwash och gröna utanpåverk. Men vad innebär ett ekologiskt helhetsperspektiv  egentligen i termer av livscykeltänkande, kvalitet, hushållning med naturresurser, en sund inomhusmiljö, giftfria material  och ett energifokus som innebär mer än tjock isolering? Kritik mot rådande system framförs såväl som förslag på lösningar och goda exempel på grön stadsplanering, huskonstruktioner och material. Målgrupp: branschfolk , men också allmänhet.

En genomgång av våra vanligaste byggmaterial och  deras miljö-och hälsoeffekter. Vilka material ska man välja och vilka ska man se upp med? Frågan om sjuka hus, inomhusmiljö och byggkemikalier tas upp.  Råd om vad du som som ska bygga nytt, eller renovera kan tänka på för att få ett så miljösmart och hälsosamt boende som möjligt.

Det talats mycket om bidöden, om vad som händer med vår matförsörjning när vi inte kan använda oss av naturlig pollinering. Förskolorna bygger bihotell och fjärilsholkar. I städerna planeras det för en ekologisk infrastruktur med gröna korridorer, mikrohabitat och vattenekosystem.

Är du nyfiken på vad du kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden kring din villa, din bostadsgård eller kanske en skolgård ? Under kvällen får du en djupare inblick i vad som pågår i grönskan och  hur du kan skapa ett eget litet ekosystem i din trädgård som underlättar livet för våra småkryp. Genom planering av din trädgård, skötselmetoder och val av växter.

kan du i liten skala bidra till en hållbar utveckling av vår miljö.

Mariestad Kommun, Dacapo Hantverksskola

Konst och hantverk på Wij trädgårdar-  ekobyggdag 2018

Makajo Showroom för branschfolk, Amerikahuset Göteborg

Kristianstads kommun

Världsarvskalaset,  Visby

Roslagens båt-och byggnadsvård

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona- Hållbarhetsdag för arkitektstudenter

Fränby Udde-turistanläggning i Dalarna där man vill bygga ut på ett miljöanpassat sätt

Åsa Folkhögskola- ekobyggkurs, Katrineholm

Kvarnby Folkhögskola

Grön byggnation, byggfirma-temadag för kunder

Har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Har bl.a. studerat arkitektur (KTH och ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola), biologi, miljövård, hållbar stadsplanering. Har tidigare arbetat med miljö- och naturvårds- frågor på myndighet och företag, bl.a. som handläggare för biologiska mångfaldsfrågor i odlingslandskapet, naturguide och med HMS-frågor inom industriell verksamhet. Hjärtefrågor är bland annat grön stadsbyggnad, byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende.

Varmt välkommen att ta kontakt för att prata närmare om föreläsning. cathrine@ekobyggportalen.se. Tel: 0739-962669