Cathrine Bülow, Ekobyggportalen erbjuder föreläsningar om ekologiskt byggande för företag, skolor/kurser, föreningar och andra aktörer. På föreläsningarna tar hon upp vad ekologiskt byggande egentligen innebär, ger olika exempel  och visar inspirerande bilder från Sverige och utlandet på ekohus, ekobyar och hållbara stadsdelar. Innehållet kan varieras efter önskemål. Teman på en föreläsning kan vara:

Det pratas mycket om hållbart byggande idag. Men allt som glimmar är inte grönt.  Det finns många exempel på greenwash och gröna utanpåverk. Men vad innebär ett ekologiskt helhetsperspektiv egentligen i termer av livscykeltänkande, kvalitet, hushållning med naturresurser, klimatsmarthet, giftfria material och sunda hus med en bra inomhusmiljö? Vad kan man vara kritisk mot i dagens byggande och hur kan vi bygga bättre? I den här föreläsningen beskrivs branschens  problem men framför allt konkreta lösningar i form av byggekologiska principer och en genomgång av miljösmarta och hälsosamma material och konstruktioner ledsagat av ett rikt och inspirerande bildgalleri.

Föreläsningen kan anpassas till såväl branschfolk  som allmänhet, ha fokus på renovering- byggandsvård respektive nybyggnation,  småhus eller stora hus etc- beroende på önskemål. En standardföreläsning brukar vara runt 75 minuter men den går även att korta eller bygga ut till en halv eller hel utbildningsdag.

En lite kortare föreläsning med en genomgång av våra vanligaste byggmaterial och  deras miljö-och hälsoeffekter. Vilka material ska man välja och vilka ska man se upp med? Frågan om sjuka hus, inomhusmiljö och byggkemikalier tas upp.  Råd om vad du som som ska bygga nytt, eller renovera kan tänka på för att få ett så miljösmart och hälsosamt boende som möjligt.

Det talats mycket om bidöden, om vad som händer med vår matförsörjning när vi inte kan använda oss av naturlig pollinering. Förskolorna bygger bihotell och fjärilsholkar. I städerna planeras det för en ekologisk infrastruktur med gröna korridorer, mikrohabitat och vattenekosystem.

Är du nyfiken på vad du kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden kring din villa, din bostadsgård eller kanske en skolgård ? Här får får du en djupare inblick i vad som pågår i grönskan och  hur du kan skapa ett eget litet ekosystem i din trädgård som underlättar livet för våra småkryp och den bostadsnära naturen . Genom planering av din trädgård, skötselmetoder och val av växter kan du i liten skala bidra till en hållbar utveckling av vår miljö.

Föreläsningen kan även anpassa till planerare med fokus på hur vi kan skapa gröna städer där stadsnaturens ekosystemtjänster kan förvaltas och utvecklas till gagn för människa, miljö och den biologiska mångfalden.

 • Trästad Grand Hotell, Stockholm 2020
 • Utbildningsdag för fastighetsvecklingsföretaget Ekeblads Bostad, Göteborg 
 • Ölands folkhögskola
 • Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Villägarna i Uddevalla
 • Miljöpartiet Partille
 • Mariestad Kommun, Dacapo Hantverksskola
 • Konst och hantverk på Wij trädgårdar-  ekobyggdag 2018
 • Makajo Showroom för branschfolk, Amerikahuset Göteborg
 • Kristianstads kommun
 • Världsarvskalaset,  Visby
 • Roslagens båt-och byggnadsvård
 • Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona- Hållbarhetsdag för arkitektstudenter
 • Fränby Udde-turistanläggning i Dalarna där man vill bygga ut på ett miljöanpassat sätt
 • Åsa Folkhögskola- ekobyggkurs, Katrineholm
 • Kvarnby Folkhögskola
 • Grön byggnation, byggfirma-temadag för kunder

Ett par omdömen från föreläsningar

“Det blev jättebra och du är så grymt kunnig. Kul för alla. Hoppas att vi kan få höra av oss igen för ytterligare föreläsningar.” Annika Törnqvist – Verksamhetsutvecklare SV Väst

“Jätteglad att vi bokade in dig. Det var väldigt givande.” Mathieu Vrijman, kursansvarig Ölands folkhögskola

Har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Har bl.a. studerat arkitektur (KTH och ”Bärkraftigt byggande och boende” — Dalarnas högskola), biologi, miljövård, hållbar stadsplanering. Har tidigare arbetat med miljö- och naturvårds- frågor på myndighet och företag, bl.a. som handläggare för biologiska mångfaldsfrågor i odlingslandskapet, naturguide och med HMS-frågor inom industriell verksamhet. Hjärtefrågor är  byggmaterial och konstruktioner som är bra för människa, miljö och klimat,  kopplingen mellan hälsa och byggande/boende. Och grön stadsbyggnad insatser för biodiversitet och fungerande ekosystemtjänster för mer välmående stadsnatur och människor. Har också ett stort intresse för traditionellt byggande, vad vi kan lära oss av det idag och  hur vi kan bevara och vårda våra gamla hus. Mottog 2019 pris som årets byggandsvårdare.

Prisutdelning -årets byggandsvårdare 2019- med prisutdelare Ulla Skoog

Varmt välkommen att ta kontakt för att prata närmare om föreläsning. cathrine@ekobyggportalen.se. Tel: 0739-962669