Villan bland träden – ett hus med skogen som referens

Källa: Svenskt trä. “Under de senaste tre åren har 28-årige Rasmus Larsson spenderat i princip all sin fritid med att bygga på sitt hus i skogen. Tomten där han bygger sitt drömhus ligger i ett område med mycket höga naturvärden, där skogen fått stå opåverkad i över 100 år. Här kan man vandra genom hällmarksskogar, myrmarker och fuktig granskog.
Rasmus Larsson har utgått från den omgivande skogen i majoriteten av sina val och med målsättningen att göra så lite åverkan som möjligt på naturen. Därför har ingenting av berget sprängts bort och bara några få träd huggits ner för att göra plats åt den 5 x 21 meter långa huskroppen.


Huset vilar på ett ramverk konstruerat av tre ton limträ som i sin tur vilar på höga stålpelare anpassade till den kuperade terrängen. Stommen är tillverkad av KL-trä och Isotimber i samverkan. Läs hela artikeln på Svenskt trä här.