Första trädgårdssäsongen med giftförbud för hemmaodlare

Giftfri trädgård-igelkott

Källa: https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/skarpta-regler-for-vaxtskyddsmedel-i-din-tradgard/

I höstas trädde ett förbud mot ett antal bekämpningsmedel, däribland det omdiskuterade preparatet Round Up, i bruk. Det innebär att det från och med denna odlingssäsong är förbjudet att använda ett flertal kemiska växtskyddsmedel på platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Lagändringen syftar till att minska människors – särskilt barn och gravidas – exponering för hälsofarliga bekämpningsmedel – men det är också ett viktigt beslut med tanke på bidöden, andra pollinatörer och djur – t.ex. igelkottar- som far illa av gifterna.

– Att använda bekämpningsmedel i trädgården har många negativa effekter. De kan göra så att bina blir mer mottagliga för sjukdomar och får beteendeförändringar. Flera studier visar också risker för cancerogena effekter för oss människor. Vår rekommendation är därför att helt undvika bekämpningsmedel och i stället göra som förr i tiden, ta bort ogräs för hand, säger Kristina Volkova Hellström på Naturskyddsföreningen.  Läs mer: https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/skarpta-regler-for-vaxtskyddsmedel-i-din-tradgard/