Bygg- och materialprocessens miljöpåverkan mycket stor men diskussionen har fastnat i driftsfasen

byggeKälla: Ny teknik. Det krävs 50 års drift för ett flerfamiljshus byggt i betong att generera lika mycket koldioxidutsläpp som det gjorde när det byggdes. Bygg- och anläggningsprocesserna, medräknat även anläggningsprojekt av vägar och järnvägar, genererar årligen nästan lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken.

Men tyvärr konstaterar vi att den svenska debatten om boendets klimatpåverkan rullar på i gamla invanda hjulspår. Diskussionerna om det hållbara byggandet har inte förflyttat sig en millimeter. Den har fastnat i driftsfasen. Läs mer.