Trä

Lagen är en rökridå

Källa:DN. När skog ska huggas upphör Miljöbalken att gälla, liksom några av rättssamhällets principer. Inga beslut behöver fattas – och de som fattas kan inte överklagas. Maciej Zaremba följer en människas kamp mot skogsbyråkratins eget […]

No Picture
Vatten och avlopp

Hållbara toaletter, del 2

Källa: Klokahem. Bild: Wikicommons.Fortsättning…Vattenklosettens miljöprestanda är betydligt sämre. Den förbrukar mycket vatten och kräver en avloppslösning som kostar en slant. Ett dåligt avlopp kan äventyra ditt brunnsvatten och naturen. Att använda regnvatten till spolning är ett […]

Vatten och avlopp

Hållbara toaletter, del 1

Källa:Klokahem. Att bo i ett hus med dåligt fungerande enskilt avlopp kan göra dig till en miljömarodör. Smutsigt avloppsvatten som når vattendrag bidrar till övergödning och algblomning. Och ditt dricksvatten kan äventyras.Att borsta tänderna i […]

Egenel-solceller

Lagra energi i batteri

Källa: Klokahem. Fråga Johan: Jag läser mycket på internet om nya batterilösningar och andra sätt att spara energi. Vad tror du om det, kommer våra hus vara helt självständiga i framtiden?SVAR:Det sker en våldsam förändring när […]

No Picture
Fakta-Byggprocessen

Hausse för certifiering av byggnader

Källa: Byggidsutrin.com. Trycket på att miljöcertifiera byggprojekt ökar. Antalet byggnader som certifieras som Miljöbyggnad har till exempel ökat från noll till över 550 på bara två år. Och nu får certifieringsinstituten anställa fler för att […]

Byggfolk - ekobygg

ETC granskar skandalen runt Ekobyggmässan

Källa: ETC. Arrangörerna Sweden Green Building Council, SGBC, och Easy Fair skyller på varandra. SGBC:s VD Bengt Wånggren backar om ekoprofilering. Kemijättar, till­verkare av giftiga plastgolv och kolslukande Vattenfall var huvudsponsorerna bakom Ekobyggmässan i Kista. […]

Husets delar

Gammal byggisolering tickande miljöbomb

Källa: Byggindustrin.com. CFC (förkortning för klorfluorkarboner, även kallat freoner) användes tidigare för tillverkning av isoleringsmaterial. CFC påverkar vårt ozonskikt och den globala uppvärmningen. Det är farligt avfall och ska återvinnas enligt lag. Men endast 10 […]