Framtidens byggnader är redan byggda- bevara och förvalta det som finns!

craftsmen, building, scaffold

Restaureringskonst är inte ett särintresse och att bevara handlar inte om att vara konservativ, skriver arkitekt Matilda Stannow. “Restaureringskonst är inte ett särintresse och de medeltida kyrkorummen, miljonprogrammets urlakade betong och postmodernismens ikoner ställer helt olika krav på kompetens och förståelse. Men de har alla samma behov av omsorgsfull omvårdnad, av varsamma händer och kärleksfulla blickar, precis som människor i alla åldrar har och alltid har haft.”