Trä

Guldyxanvinnaren fick oväntat besök i sin skog

Källa: Land Lantbruk. Skogsägaren Camilla Logarn anmälde äldre granskog för avverkning. Naturskyddsföreningen besökte området och föreslog nyckelbiotopsinventering. Jag har 14,7 procent med frivilliga avsättningar i form av bestånd med målklassen naturvård orört på min fastighet och […]

Husets delar

Industriellt ekobyggande är helt nödvändigt

Källa: Byggindustrin.se”Branschen måste vakna nu. Det går inte att ställa om från fossilsamhället med superisolerade hus byggda av energislukande, petrokemiska material. Sant ekobyggande förenar energieffektivisering med plastbantning, avgiftning och gröna materialval. Lösningarna finns och måste […]