Torsten Lendt vill sprida halmhusbyggandet i Sverige

Halmhus med Torsten Lendt
Torsten Lendt driver Halmhus AB i Tidaholm och har tagit fram en metod att bygga i moduler.

Torsten Lendt, från Tyskland, har rotat sig i den västgötska myllan vid Tidaholm. Han vill också bygga med det som åkerjorden ger – i form av jordbrukets restresurs halm. Målet är att etablera halmhusbyggandet som en erkänd byggteknik i landet. Torsten har författat en artikelserie om halmbyggande i 8 delar som kommer publiceras här. I denna första del berättar Torsten om sig själv och sitt företag samt ger en introduktion till halmhusbyggande.

“Jag heter Torsten Lendt och driver företaget plan E med fokus på ekologiska byggvaror och hantverkstjänster. För några år sen kom jag i kontakt med halmbalshusbygge och var fascinerad av denna tekniken. Jag lärde mig mycket om de, deltog i kurs och gjorde en fortbildning om halmbalshusbygge i Tyskland. Som tur var fanns det möjlighet att jobba för en av de mest erfarna halmbalsarkitekten och tillsammans med några erfarna handverkare i flera projekt. Så utvecklade jag bredvid alla teoretiska kunskaper också mycket praktiska erfarenheter om olika tekniker och metoder.

Halmhusprojekt i Tyskland som Torsten Lendt arbetat med.

Sedan början av 2021 erbjuder jag halmbalshusbyggnationer som till alla som vill bygga mer ekologiskt. Jag har utvecklade en egen teknik för att prefabricera väggelement fyllt med halm som isolering. Tillsammans med min fru, som är ansvarig för alla ritningar, detaljer och planlösningar erbjuder vi nu alla tjänster från rådgivning, planering, till leverans av prefabmoduler eller leverans av bara halmbalar.

Många kunder tycker det är spännande med ett platsbygge med halm och lera. Målet är att mitt företag etablerar denna teknik här i Sverige som alternativ till de konventionella byggteknikerna. För alla som ska bygga hus, inte bara för de som redan är intresserade av ekobyggande.”

Del 1, Halmhusbyggande – en artikelserie av Torsten Lendt

Den här artikelserien är för alla – både för dig som redan har kunskap om halm som byggmaterial och för dig som inte har en aning om denna byggteknik. Således enklare information blandat med “nördiga“ fakta. Vi börjar med lite kortfattad historia:

I slutet av 1800-talet började man med halmbalskonstruktion i USA, hjälpt av utvecklingen av ångdrivna halmpressar. De första halmbalshusen byggdes i Nebraska som domineras av gräs och betesmark. Särskilt i dessa vedfattiga områden och i södra USA byggdes halmbalshus där halmväggarna fick bära hela takkonstruktionen – denna typ av konstruktion kallas därför fortfarande ”Nebraska-stil” eller självbärande konstruktion. Först skulle byggnaderna som konstruerats på detta sätt endast vara en tillfällig lösning, men när invånarna började putsa sina ursprungligen oputsade hus visade det sig att det också fungerade som en permanent lösning.

Ett av de första halmbalshusen – Pilgrim Holiness church 1928

Fawn Lake Ranch, Nebraska, är en av de äldsta självbärande halmbalsbyggnaderna. Ranchen byggdes mellan 1899 och 1914, och är fortfarande bebodd. Feuillette-huset i Montargis, Frankrike, byggdes 1921 med en bärande träkonstruktion. Det är det äldsta kända halmbalshuset i Europa. Halm som byggnadsmaterial ersattes alltmer av de framväxande standardiserade massbyggnadsmaterialen (industri), men mot slutet av 1970-talet återupptäckte Amerikas alternativa scen halmen som byggmaterial. Många byggnader av halm har byggts i alla delar av USA och Kanada, och ett stort antal undersökningar om brandbeteende, isoleringseffekt, fuktbeteende och tryckmotstånd har genomförts. År 1933 ägde den första konferensen om halmbalshusbygge rum i USA. Mellan 1996 och 2005 byggdes 100 halmbalshus för Tjernobyloffer i Vitryssland. Det finns flera tusen till tio tusen halmbalshus runt om i världen.

Källor:

Källor:”Kleine Einführung Strohballenbau Deutschland” – Planungsbüro Rossow”Bauen mit Strohballen” – Shaktihaus

www.fasba.de

www.strohballenbau.info

Läs mer på Torstens hemsida; www.halmhus.info

Om halmhus på Ekobyggportalen