Nytt råd för kulturmiljö bildat

Källa; arkitekten.se “Torun Hammar blir ordförande för det nybildade kulturmiljörådet inom Sveriges Arkitekter.
– I dagens klimatläge är det angeläget att fundera på hur vi ska hantera allt vi redan har byggt, säger hon.

Kulturmiljörådets nya ordförande Torun Hammar vill arbeta för en bredare förståelse av begreppet kulturmiljö men också verka för att öka kompetensen hos arkitekter.

– Många förknippar begreppet kulturmiljö med äldre bebyggelse med kvaliteter värda att bevara. Men kulturmiljö är alla miljöer som är påverkade av människan och som berättar något om våra liv och vår historia, säger hon.

 Hon ser starka paralleller mellan kulturmiljöfrågor och hållbarhetsarbete genom ett tillvaratagande av befintliga miljöer och byggnadsdelar.”

Till artikeln.