Katalog med klimatavtryck från fasadmaterial

Henning Larsen arkitekter i Danmark har tagit fram en katalog där klimatavtrycken från olika fasadmaterial jämförs. Fler kataloger är på gång, härnäst över invändiga ytskikt och isolering.
En jättebra översikt – dock får man ha i åtanke att det finns fler parametrar att ta hänsyn till – som kemikalieutsläpp, naturpåverkan och materialens livslängd. https://lnkd.in/dyR7hNTN