Text och foto: Cathrine Bülow. Allt byggande innebär en miljöbelastning i form av råvarutag och energiförbrukning. Många byggmaterial innehåller dessutom naturfrämmande ämnen som kan skadar både miljön och vår hälsa. Välj byggmaterial tillverkat av naturliga råvaror med lång livslängd som går att laga och underhålla, och som ger en låg klimatbelastning.  Avstå från byggmaterial med skadliga kemikalier som plaster, lim och fogmassa och material med hög klimatpåverkan. Läs mer

 

Välj förnyelsebara och klimatsmarta material

Det åtgår alltid råvaror och energi för att tillverka byggmaterial och uppföra hus. Men vi kan minska miljöbelastningen genom kan välja material tillverkade på förnyelsebara råvaror och material som kräver lite energi vid framställningen. Trä och lera är två exempel på material med litet ekologiskt fotavtryck under förutsättning att virket tas från skogsbruk med stor miljöhänsyn.

Välj rent och naturligt

Ekomaterial

I dagens byggmaterial ingår också en massa mer eller mindre outforskade kemikalier som vi bygger in i våra hus i kopiösa mängder. Byggmarknaden florerar av ämnen och material som är farliga. Förlita dig inte på att ett hälsovådligt ämne måste innebära förbud. Tänk bara på asbest och PCB. Många hus skadar idag sina boende mer än de skyddar dem. Läs mer under sjuka hus.

Välj bort byggkemikalierna

För att bygga mer hälsosäkert och med ett minskat ekologiskt fotavtryck måste vi rata byggkemikalierna och välja naturliga och sunda byggmaterial. Välj produkter vars innehåll och ursprung du förstår.

De bästa byggmaterialen är så ofarliga att man i princip kan lägga byggresterna på komposthögen, t.ex. lin, lera, halm och obehandlat trä. Bra material är inte heller farliga att riva och gör ingen skada i naturens kretslopp. Helst bör man också kunna återanvända dem.

Välj byggmaterial som:

  • Ger så liten miljöbelastning som möjligt under sin livstid
  • Fordrar så lite energi som möjligt vid tillverkning och transport
  • Kommer från förnybara råvaror
  • Ger ett sunt inomhusklimat utan några kemikalier som frigörs
  • Inte är skadliga för levande varelser och naturen
  • Har lång livslängd
  • Kan återanvändas, återvinnas eller brytas ned i naturliga kretslopp

Exempel på bra byggnadsmaterial är trä, tegel, lera, halm, lin, hampa och cellulosaisolering. Exempel på dåliga byggnadsmaterial är PVC, cellplast, laminat, mineralull och spånplattor. Förr användes de byggnadsmaterial, som fanns på orten. De var oftast “råa” eller bara lite bearbetade. Om det finns möjlighet att köpa lokalproducerade byggmaterial är det naturligtvis att föredra även idag.und