Välj golv i naturmaterial som trä, klinker, linoleum eller natursten. Avstå från miljöskadliga och hälsovidriga PVC-golv, ohygienska heltäckningsmattor fuskmaterialet laminat med massa lim i. Se upp med gamla asbestgolv om du ska renovera ett äldre hus. Text: Cathrine Bülow. Läs mer

Trägolv

Trägolv är förnyelsebara, de är dessutom varma och elastiska och därmed ryggvänliga. Trä bidar till ett bra rumsklimat och ger ingen elektrostatisk laddning. Det finns ett stort antal träslag att välja på med olika färg, glans och hårdhet. Trägolv kan dessutom underhållas och slipas och oljas om många gånger, om golvet är tillräckligt tjockt. Ett plankgolv, som skruvas eller spikas fast i underlaget är vackert, ett bra miljöval och härligt golv att gå på.

Ytbehandling av trägolv

Trägolv ska inte lackas, golvlack är skadliga för miljö och hälsa och när golvet lackas försvinner träets fuktreglerande egenskaper. Bra ytbehandling är istället olja, såpa eller vax av bra fabrikat. Det är också betydligt lättare att reparera rispor på oljebehandlat eller vaxat trä än ett lackat. För extra slitstark yta kan golvet behandlas med hetvax.

Parkett

Gamla tiders parkettgolv lades med korta parkettstavar vilket är en arbetskrävande metod. Idag finns det kortparkett i skivor och parkett med spont som lätt kan läggas även av en lekman.

Vid val av parkettgolv bör man tänka på att välja en tjock parkett som kan slipas om flera gånger. Välj helst en ett massivt parkettgolv. Om parketten är limmad på en bottenplatta ska detta vara av trä istället för att bestå av en träfiberplatta, som ger problem med emissioner av lim. Välj helst ett parkettgolv som inte behöver limmas mot underlaget. Om du måste limma, välj ett miljömärkt lim eller ett så kallat naturlim.

Underhåll och städning av trägolv

Om du ska slipa ett trägolv ska du skydda dig mot trädammet, speciellt trädamm från bok och ekträ  är skadligt för andningsvägarna och kan även ge allergier. Städa ditt trägolv med såpvattenfuktad trasa. Var sparsam med vattnet som annars kan ge fläckar på golvet.

Laminatgolv

Laminatgolv kan vid en första anblick likna ett trägolv. Men de består av en limmad träfiberskiva, ett pappskikt med ett fotografi (!) av sten eller trä och överst ett plastskikt. Laminatgolv av högre kvalitet är visserligen förhållandevis slitstarkt men om det skadas, av vassa föremål, grus eller vatten, går det till skillnad mot ett trägolv inte att renovera och slipa om. Det vanligaste är att golvet reser sig i fogarna. Laminat är kallt och hårt att gå på.

Mineraliska golv

Klinker

5.golv (8)
Redan under antiken användes kakelgolv. Kakel framställs av fältspatlera eller porslinslera, kvarts och krita. Massan pressas i formar och bränns vid hög temperatur.

Kakelplattors glasyr består av kvarts och andra oproblematiska mineraler. Glasyren kan dock innehålla giftiga färgpigment — som bly. Eftersom metallerna är bundna i glasyren är de, om än miljöfarliga, dock inte hälsovådliga.

Vid köp av kakel bör man tänka på att välja frostsäkert kakel för balkonger och terrasser. Man bör givetvis undvika kakel med giftiga pigment. Grova terrakottaplattor är ett bra alternativ ur ekologisk synvinkel eftersom de bränns vid en lägre temperatur. De kan behandlas med olja eller vax.

Tegelgolv

Golv av tegel vackra och hållbara. De kan läggas i sand eller kalkbruk.  Återanvända tegelstenar kan med fördel användas. Ytan kan behandlas med linolja för extra slitsyrka.

TerazzoBetonggolv (2)

Terazzogolv är vackra och framför allt vanliga i offentliga lokaler. De flesta terazzogolv tillverkas av cementpasta, krossad sten,  och färgpigment. Det är vanligen marmor eller kalksten som används men även granit, fältspat eller kvarts förekommer. Dessa mineraler ger ett hårdare golv. Ett terazzogolv är slitstarkt och halkfritt men tål inte tung belastning. Det förekommer mest i offentliga byggnader. Det finns faktiskt även terazzogolv som tillverkas med lera som bindemedel, vilket så klart är ett bättre miljö-och klimatalternativ.

Betonggolv

Betong förknippas traditionellt mest med garage och förrådsbyggnader men faktum är att de även i bostadshus kan bli vackra och trendiga golv om de slipas och ytbehandlas. En fördel om du har ett hus som är byggt på betongplatta är att du slipper kostnaden för golvbeläggning. För att binda dammet används vattenglas, linolja eller betongolja som ytbehandling.

Stengolv

Golv av natursten är vackra och slitstarka. Vanliga stensorter för golv är kalksten, marmor, skiffer, täljsten, sandsten eller granit. Stengolv slipas eller hyvlas och poleras därefter.  Natursten kan antingen läggas i bruk (på betongunderlag). I en vinterträdgård eller ett växthus kan stenen även läggas i sand eller jord . Golven kan oljas eller såpas. Nackdelar är att stengolv är dyra och att föremål, av glas eller porslin, lättare går sönder om de tappas på ett stengolv än ett mjukare golv, de är också hårdare att gå på än ett trägolv.

Lergolv i norsk ekoby

Lergolv

Ett alternativ till att använda kakel är att använda leran som golvmaterial i sin obrända form. Med pigment i ger det ett vackert, miljövänligt golv med bra fuktreglerande egenskaper utan den energiåtgång som åtgår vid tillverkningen av kakel och klinker.

 

Linoleumgolv

Linoleum består av naturliga råvaror i form av kork- kalkstens- och trämjöl, harts och linolja som pigmenteras och valsas fast mot en väv av jute.  Mattan uppfanns i England på 1860-talet och spreds sedan till Sverige. Linoleum AB Forshaga var Sveriges enda linoleumfabrik, som startade 1896 och finns kvar under namnet Forbo Forshaga. Än i dag tillverkas linoleummattor här.

När linoleumgolven kom var det en exklusiv nymodighet men under mitten av förra seklet prydde den nästan 70% bostadsrummen i Sverige, före plastmattans entré på 1960-talet.

Med dagens kunskap runt plastgolvens miljö- och hälsoskaldlighet är linoleum ett miljövänligt och prisvärt golv, inte minst i offentliga miljöer som skolor och sjukhus. Till skillnad mot plastgolv är de giftfria, varma och ger ingen elektrostatisk uppladdning.

Linoleumgolv är för det mesta ingen gör-det-självprodukt utan läggs av hantverkare. Men klickplattor finns att köpa för hemmafixaren. Ett aber är nästan alla linoleumgolv levereras vanligen med ett tunt ytskikt av plast, ca 1 procent, för att göra mattan mer lättstädad och tålig. Vissa fabrikat erbjuder obehandlade mattor.

Korkgolv

Kork är ett utmärkt golvmaterial. Det tillverkas av naturkork som pressas under tryck och värme. Tillsats av plast och ett plastskikt överst förekommer. Det bästa alternativet är plattor av ren kork som man själv behandlar med olja eller naturvax.

Plast-och gummigolv

PVC-mattan – en miljövärsting

Det är svårt att hitta ett material som är sämre för miljön och hälsan än PVC. Plasten är skadlig i alla led från tillverkning till deponi. PVC-golv avger mjukgörare i stora mängder. Mjukgörarna är retande och allergiframkallande. Det är dessutom skadliga för immun- och fortplantningssystemet. PVC-mattorna innehåller också giftiga klorparaffiner som är cancerframkallande och leverskadande. I händelse av brand bildas frätande saltsyra och dioxiner — ett av de skadligaste ämnen man känner till idag.

Andra typer av plastgolv

Avstå även från andra typer av plastgolv. Plast är alltid miljöskadligt och golven innehåller dessutom tillsatser som kan vara skaldiga för miljö och hälsa. 

Gummigolv

Inte heller gummimattor är något att rekommendera.  Syntetiskt gummi, SBR, innehåller tillsatser som kan vara skaldligt för miljö och hälsa, till exempel kan de innehålla nitrosaminer och cancerframkallande vinylcyklohexan. Golven har dessutom en besvärande lukt.  

Se upp med gamla asbestplastmattor

Äldre plastgolv kan dessutom innehålla asbest, i form av armering, asbestpapp på mattans undersida eller vara limmade med asbesthaltigt lim. När sådana mattor rivs frigörs stora mängder farliga asbestfibrer. Om du bor i ett äldre hus med plastmattor inlagda före 1982  ska du alltid göra en asbestanalys om du planerar att riva ut mattorna. Tänk på att det kan ligga flera lager med mattor och se till att få med alla lager samt underliggande papp och lim när du skickar in materialprovet för analys. Om golvet visar sig innehålla asbest är det enklaste och säkraste att låta mattan ligga kvar och försegla den med ett nytt golv, som inte kräver någon håltagning i underlaget. Märk upp det gamla golvet med asbest för att varna framtida renoverare.  Alternativet är att låta ett saneringsföretag riva ut mattan med strikta säkerhetsåtgärder, som inkapsling, undertryck och sluss för att förhindra att asbestfibrer sprids vid rivningen.

Gummigolv med asbest

Även gamla gummigolv kan innehålla asbest eller vara limmade med asbestlim, även här ska man alltså vara försiktig. 

Heltäckningsmattor

Heltäckningsmattor består oftast av syntetisk textil, det vill säga av plast. De är ohygieniska och särskilt problematiska för allergiker då damm, smuts och bakterier samlas i dem. Dessutom består underskikett i regel  av syntetgummi, polyuretan  vilket innebär emissioner av skadliga ämnen till inomhusmiljön.

Det finns även heltäckningsmattor i naturmaterial som till exempel ull, men här kan giftiga biocider vara ett problem. Det finns även bra alternativ tillverkade av kokos- och sisalfibrer som är stryktåliga och fri från giftiga tillsatser.

Källor

Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block — AB Svensk Byggtjänst  2010

Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Föreläsningsanteckningar, Bärkraftigt Byggande och Boende. Dalarnas högskola 2007-200