Fönstren är husets ögon och till stor del också dess själ. Bor du i ett gammalt hus med värdefulla äldre fönster ska du vara rädd om dem. Underhåll istället för att byta ut, om än i ett välment energieffektiviseringssyfte. Ett stycke byggnadshistoria går annars förlorat och huset förvanskas. De flesta nya fönster tillverkas i miljökassa material och har till skillnad mot äldre träfönster kort livslängd och går inte att renovera.  Fönsterbyten kan inte motiveras miljömässigt utan ger istället ökad miljöbelastning. Vid behov, komplettera istället med ett innanfönster eller lågenergiglas i innerbågen och täta fönstren. Vid nybyggnation – välj energieffktiva fönster i bra material. Text : Cathrine Bülow. Läs mer

Om du ska bygga nytt ska du välja ett fönster med lågt u-värde och massiva träkarmar.  Trä går att underhålla och minskar också förlusten av ledningsvärme. Det kan vara svårt att hitta nya fönster som är både vackra och energieffektiva. Speciellt med så kallade värmeskyddsfönster ser världen lite gråare ut. Avsaknad av detaljer och rätt profilering på bågar och karmar ger heller inte ett lika vackert ljusinsläpp som från gamla fönster. Men det finns ett fåtal producenter som tillverkar fina och kvalitativa lågenergifönster. Ta dig tid att letat efter dem så får du fönster att trivas med.

Miljövinst eller miljöförstöring att byta gamla fönster?

Om man räknar in vad ett fönsterbyte kostar i form av material, kemikalier, transporter och så vidare är det svårt att räkna hem en miljövinst på ett fönsterbyte. Glas kostar mycket energi att framställa.  Och aluminium och PVC är riktiga värstingmaterial. För bättre energiprestanda kan du istället installera ett lågenergiglas i innerbågen. Det är faktiskt också vad både Energimyndigheten och Boverket förespråkar. Och enligt Plan- och bygglagen är det ett lagbrott att genomföra ovarsamma och förvanskande åtgärder på gamla hus.

Skärmklipp

Underhåll dina gamla fönster på rätt sätt

Vårda dina gamla fönster så håller de en evighet. Fönsterbågar lagas, helst med kådrikt, virke från träd som vuxit långsamt. Använd traditionella och naturliga material som linoljkitt, linoljefärg och lindrev. Sitter fönstren i putsade smygar ska de lagas med kalkbruk. Avstå från mjukfogar, polyuretanskum och liknande produkter. Se också upp med gammalt fönsterkitt ( före 1982) som ibland kan innehålla asbest. Med en enkel provtagning får du svar på det.

U-vik (2)

Studier har visat att träfönster av äldre modell kan vara lika energieffektiva som moderna. De går dessutom att underhålla, vilket i längden gör dem billigare. Men framför allt mer miljövänliga och vackra. Du kan få mer information om fönsterrenovering hos Byggnadsvårdsföreningen.

Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.
Bild: Folkes bygg. På Folkes bygg renoveras och nytillverkas fönster på kvalitativt sätt i bra material.

Extra fönsterruta och 2 + 2-glasfönster för vackra och energieffektiva fönster

Har du gamla vackra fönster kan en inre glasruta med lågenergiglasförbättra värmevärdena väsentligt utan att man gör ingrepp i husets estetik.

Arkitekten Bengt Hidemark, som arbetade mycket med byggnadsvård, utarbetade 2 + 2 – fönstrena som ett förnämligt sätt att få både bra u-värden och samtidigt vackra fönster. Det innebär att två stycken 2-glasfönster används i varje fönsteröppning. Det ena sitter i husets fasadliv och det andra i innerlivet så att ett litet miniväxthus bildas mellan rutorna. På sommaren kan man lyfta bort den extra fönsterrutan för att höra fågelsången eller skjuta in den i väggen.  Fönstret är ett energibra och vackert alternativ till kasettfönster.

Vid nybyggnation-välj energifönster i bra material

För inte så länge sedan hade fönster ett u-värde på 5-6 W/m2 medan många fönster idag har u-värden ner mot 0,4. Det uppnås genom att fönstren kan:

  • bestå av flera glas, t.ex. 3 eller 4-glasfönster( se 2+2-glasfönster ovan).
  • vara fyllda med ädelgaserna krypton eller argon i mellanrummen mellan glasen som minskar förlust av värme genom luftströmmar
  • ha en fönsterkarm som är isolerad eller består av extra tjockt massivträ
  • vara försedda med ett tunt lager osynlig guld eller silverbeläggning som reflekterar den infraröda strålningen från rummets väggar och får den att studsa tillbaka in i rummet istället för att försvinna ut genom fönstret, s.k. lågemissionglas. En nackdel med emissionsglasen är att utsikten blir gråare då de släpper igenom mindre ljus än vanliga glas. Dessutom ändras färgspektrat av metallskikten på glaset.

I många så kallade energifönster har man  kombinerat alla dessa åtgärder.

Ljudisolerande fönster är i stort sett konstruerade på samma sätt som energifönster med skillnaden att den yttre glasskivan är tjockare.

Vackra fönster betyder mycket för hela husets formspråk och estetik. Fönstren skapar kontakt mellan inne och ute. De bör också vara öppningsbara. Som tidigare nämnts har många energisnåla fönster tyvärr en viss effekt på ljusinsläppet. Men det finns ett fåtal producenter som nytillverkar fönster, med massiv träkarm, som är både vackra och energieffektiva.

Träfönster är bäst

Ur miljösynpunkt är det enda acceptabla valet en massiv träkarm, som inte är tillverkat av tropiskt trä eller behandlat med giftigt träskyddsmedel. Virket ska vara av bra kvalitet, gärna kärnvirke, och träet vällagrat och genomtorrt. Fönsterramarna ska inte målas i en mörk kulör då träytan då kan bli mycket varm en het sommardag vilket kan skada färgen och träet under.

Dörr och fönster i ekträ.
Dörr och fönster i ekträ.

Energiåtgången för att tillverka träramar är 10 gånger mindre än den som åtgår för att tillverka plastramar och 40 gånger mindre än den som åtgår för att framställa aluminiumramar. Aluminium har dessutom en dålig värmeisolerande förmåga. Plastramar tillverkas oftast av miljö- och hälsoskadlig PVC-plast.

Täta fönstren med bra material

Fönsterfogen behöver vara tät. Lindrev och linoljekitt är två bra traditionella produkter för tätning. På vintern kan det också vara bra att använda de pappremsor som finnas att köpa i byggandsvårdsbutikerna, om du har ett äldre fönster. Mellan okopplade fönster kan man fördel lägga renlav eller fönstervadd för att minska drag och energiförluster. Avstå från PUR-skum, tätningslister av silikongummi eller kloropren som tillverkas i miljöskadliga klorkemiska processer. EPDM- gummilister är i så fall ett bättre alternativ.

Källor

Böcker & tidskrifter

Berge Bjørn, The Ecology of Building Materials, Routledge Architectural Press 2009

Bokalders Varis, Block Maria, Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande,— AB Svensk Byggtjänst 2010

Lundblad Dag, Hult Marie, Farliga material i hus, Formas 2006

Gudmundsson Göran, Stora boken om byggnadsvård, Bonnier Fakta 2010

Schmitz Günter Thomas, Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998

Hidemark Ove, Så renoveras torp och gårdar, Massolit Förlag 2014

“Dags att renovera. Var rädd om detaljerna” Stockholms Länsmuseum

Gård och Torp nr 4 2016, Fönsterspecial

Länkar

https://www.svd.se/felaktig-reklam-om-vardet-av-att-byta-fonster

https://www.svd.se/det-ar-ett-systemfel-med-slit-och-slang/om/naringsliv:debatt

https://www.svd.se/gamla-fonster-kan-vara-val-sa-bra-som-moderna

http://www.svanemerket.no/PageFiles/1784/062so_4_5_BD.pdf

http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/fönster/energisnalt-utan-foensterbyte

http://energiradgivningen.se/system/tdf/fonsterrenovering_med_energiglas.pdf?file=1

https://www.ekstrands.com

www.kulturfonster.eu/karnvirke/

www.rm.se/sv/produkter/fonster/www.rm.se/sv/foretaget/tillverkning/trafonster/

snickargladje.com/fonster/allmogefonster/

www.moll-schreinerei.de/index.php/leistungen/passivhaus

www.wiegand-info.de/passivhaus-fenster/dw-plus-oeko-vision

http://www.allmoge.se

https://tidningensyre.se/landets-fria-syre/2019/nummer-9/darfor-ska-du-inte-byta-fonster