Ett hus med kork..inte alls korkat

Värme, akustik och estetik korkhusmed kork

Källa: www.svenskttra.se, Rundzwei Architekten, foto: Gui Rebelo. Kork är ett material med unika egenskaper som bland annat kan ersätta giftiga fogmassor och fallskydd som sprider mikroplaster. I Berlin står ett helt “korkhus”, ritat av Rundzwei Architekten med kork som isolering, fasad- och takmaterial.

Det började med ett starkt önskemål om att det nya hemmet skulle få bästa möjliga akustik. Rundzwei Architekten fann då ett material som fungerade inte bara som ljudförbättrare och isolering, utan kork blev också avgörande för att ge villan dess speciella uttryck och även fasaden är av kork. Invändigt syns även generösa inslag av ljust trä, allt format runt den spiraltrappa som leder besökaren genom husets våningar och som tillsammans med gipsskivor ska ge ett behagligt inomhusklimat med lagom luftfuktighet. Isoleringen är av kork, träfiber och cellulosa, och sammantaget gör detta att inget ventilationssystem behövs i villan.”

Kork, som används för till exempel vinflaskor och underlägg, hämtas från korkekens bark. Korkekar växer framförallt i Portugal och Nordafrika. De huggs inte ned utan får leva i flera hundra år medan barken växer tillbaka för att skördas vart 7-10 år. Nyplanteringar har ökat tillgången på kork och samtidigt motarbetat ökenspridning och skapat habitat för hotade djurarter.
Kork består av suberin och är vattenavstötande, svårantändlig, frostbeständig och har god värme-, vibration – och ljudisolerande verkan. Inom byggande passar kork bra till golv, tätning och isolering. När korkkorn, tex rester från,  vinkorksproduktionhettas upp med vattenånga under tryck frigörs kåda som binder samman smulorna, då ökar även isoleringsförmågan och korken kan pressas ttill  lätta, isolerande skivor, rörskålar. Kork kan också användas som element till husfasader och tak. Korkremsor är ett bra alternativ till fogmassa med kemikalier i och idag finns även korkbaserat fallskydd som kan ersätta  de plastbaserade som sprider mikroplaster i naturen.

Läs mer och se fler bilder här:  https://www.svenskttra.se/tidningen-tra/2019-2/varme-och-akustik-med-kork

https://www.rundzwei.de/en/content/042cork-screw-house