No Picture
Allmänt

Vårbrasan kan bli igelkottens död

http://www.expressen.se/ Se till att dagens valborgsmässobrasor men även trädgårdseldning av löv och kvistar inte blir en plågsam död för igelkotten! Tusentals brasor har nu  förberetts inför valborgsmässoafton. Men i flera av dem ligger djur som är […]

No Picture
Vatten och avlopp

Studenter upptäckte giftet PFAS i drickvatten

Källa: miljo-utveckling.se. I ett antal kommuner har man upptäckt höga halter PFAS i vattentäkter. Men att detta kan vara ett reellt hot mot dricksvattenförsörjningen var något som sommarstudenter upptäckte redan 2010 skriver Gully Hedenberg, dricksvattenexpert på […]

No Picture
Vatten och avlopp

Gifter från brandskum i dricksvatten- undermålig kommunal kontroll

Källa:Miljö&utveckling.se. I kölvattnet av de uppmärksammade fallen med dricksvattentäkter som förorenats av brandskum kommer nu Livsmedelsverkets hårda dom över kommunernas tillsynsarbete. – Nuvarande nivå på myndigheternas kontroll av dricksvattenanläggningarna är oacceptabel, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord […]