”Plastgolvens miljöpåverkan är mer än ftalater”

Golv plastKälla: miljo-utveckling.se. Att enbart ta bort ftalater och pvc är bara ett litet steg för att minska plastgolvens miljöpåverkan. Det anser Forbo, som lyfta debatten om miljövänliga plastgolv. Miljökvalitetsmålet En giftfri vardag, är en av de mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken just nu. Golvtillverkaren Forbo upplever att diskussionen inom golvbranschen främst handlar om att utesluta ftalater eller pvc, men de anser att producentansvaret är större än att utesluta enskilda ingredienser. De anser att så länge plastgolven innehåller mineralolja, ett fossilt bränsle, är den totala miljöpåverkan stor och inte ett långsiktigt hållbart alternativ. Läs mer.