Hur miljövänliga är solceller egentligen?

Lättbetonghus med träfasad
Lättbetonghus med träfasad

Källa: miljo-utveckling.se. Är det rätt att satsa på solceller i ett svenskt perspektiv? Ur ett livscykelperspektiv, nja om man ser till här och nu och inte tänker på framtiden. Intresset för solceller fortsätter att växa i Sverige. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,3 MW under 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller. Läs mer.