Studenter upptäckte giftet PFAS i drickvatten

drops-2[1]Källa: miljo-utveckling.se. I ett antal kommuner har man upptäckt höga halter PFAS i vattentäkter. Men att detta kan vara ett reellt hot mot dricksvattenförsörjningen var något som sommarstudenter upptäckte redan 2010 skriver Gully Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt vatten.

I oktober 2010 rapporterade bland annat Dagens Nyheter om höga halter PFAS i Mälaren utanför Rosersberg. Ett övningsområde där Räddningsverkets tidigare tränade brandsläckning.

Vid Stockholms Universitet anordnas sommarskolor för studenter, och sommaren 2011 handleddes studenterna av doktoranden Marko Filipovic, som hade börjat forska om PFAS. Läs mer.