Gifter från brandskum i dricksvatten- undermålig kommunal kontroll

vattenkranKälla:Miljö&utveckling.se. I kölvattnet av de uppmärksammade fallen med dricksvattentäkter som förorenats av brandskum kommer nu Livsmedelsverkets hårda dom över kommunernas tillsynsarbete. – Nuvarande nivå på myndigheternas kontroll av dricksvattenanläggningarna är oacceptabel, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord i ett pressmeddelande. Läs mer.