”Vi har allt för länge accepterat en ohållbar och farlig kemikaliesituation”

Källa: miljo-utveckling.se. Forsberg, tidigare generaldirektör för Kemikalieinspektionen, gör i sin nyutkomna bok ”Makt, plast, gift och våra barn” upp med den slapphänthet som hon upplever finns både inom kemikalieindustrin och i lagstiftningen kring kemikalier. Läs mer.