Högskolekurs om ekologiskt byggande – kursstart ht 2014

Cathrine Bülow. Vill du kanske bygga eller renovera ett eget hus och undrar hur man går från tanke till handling? Vill du göra det så miljöanpassat så möjligt? Eller kanske är du yrkesverksam och vill veta mer om ekobygg eller är bara allmänt intresserad  av ekologiskt och resurshushållande byggande och boende. Då är detta kursen för dig! Läs

Kursen  ”Bärkraftigt byggande och boende” 15 hp anordnas sedan 2004 av Högskolan Dalarna kursen  Under kursen går man igenom byggprocessens olika moment, från bygglov och tomtplanering till praktiska byggmoment, val av material och tekniska lösningar.Huvudlärare är Ingemar Nygren, adjunkt i byggteknik vid Högskolan Dalarna med erfarenhet från såväl praktiskt byggande som ett flertal kurser i ekologiskt byggande. Övriga lärare är bl a Kåre Olsson, Michael Bergman, Mats Rönnelid, Philipp Weiss och Klaus Lorenz.

Studierna är på kvartsfart under ett år och undervisningen är förlagd till Stjärnsund i södra Dalarna. Kursträffar sker två dagar ( torsdag-fredag ) per månad. Logi finns på kursgården Fridhem i Stjärnsund. Undervisningen sker i inspirerande herrgårdsmiljö från slutet av 1700-talet. Året avslutas med en studieresa där kursdeltagarna besöker spännande hus, ekobyar och personer som är mitt uppe i byggprocessen. Sista ansökningsdag är egentligen 15 april men restplatser kan finnas efter detta datum.  För att läsa mer om kursen och se hur du ansöker, läs mer här. 

Du kan också  läsa resereportaget På jakt efter gröna hus  från studieresan med Bärkraftigt byggande och boende 2011.