Text: Cathrine Bülow. Det räcker inte med att använda bra byggmaterial för att få en sund konstruktion. Läs mer

Man måste också använda byggdelar och material som är lämpliga för sitt syfte och veta hur man ska utföra arbetet. Okunskap vad gäller fuktkontroll, temperaturvariationer, lufttryck, långtidshållbarhet för material samt hur olika material påverkar varandra kan annars leda till omfattande skador och kostnader.

Ekobyggportalens byggfysikavsnitt handlar om ljud, brand, fukt och värme. Läs mer om dessa ämnen under respektive flik.