Är tilläggsisolering för energibesparing en bluff ?

MineralullKälla: Byggnadsvard.se. Känner du dig också lurad? Gav inte tilläggsisole­ringen lägre uppvärmningskostnader? Då är du i gott sällskap av alla som trodde på löftena i reklamen om mineralullens förträfflighet. Mineralull dominerar helt som isoleringsmaterial i Sverige. Marknads­föring och effektiv lobbyverksamhet har gjort det möjligt att nå blivande arkitekter och ingenjörer med vinklad information om mineralullsisolering. I själva verket är den ett hälsovåd­ligt och energikrävande isoleringsmaterial som snarare bidrar till ökad energiförbrukning och förvärrad klimat­ påverkan anser Bengt Adolfi. Läs mer.