Så får du en bra inomhusmiljö

1-11 (2)Text: Nikolas Palmgren. En god inomhusmiljö vilar på två ben. För det första ska du skapa rum där du mår bra och trivs. För det andra ska du göra ett så minimalt avtryck i den omgivande miljön som möjligt. Det ska vara trevligt att vara inomhus, giftfritt och så miljösmart som möjligt.
När du bygger, renoverar eller inreder ditt hem eller på arbetsplatsen finns det några saker att tänka på för en god inomhusmiljö. Låt oss titta på dem.
Välj rätt ljus
När du väljer lampor ska du alltid utgå från användningsområde. När du köper lampor och lysrör ska du titta på vilken färgtemperatur de avger. Detta brukar beskrivas i Kelvingrader (K). Om värdet är högt, låt säga kring 5 000 K, får du ett ljus som är nära vanligt dagsljus. Det passar bäst på arbetsplatser och delar av hemmet där du arbetar.
Om värdet är kring 2 500 K får du mysbelysning som fungerar runt om i bostaden och som stämningsljus. Med många ljuskällor, och kanske dimrar kopplade till dem, får du en väl ljussatt inomhusmiljö.
Ur miljösynpunkt har alla lampor blivit bättre i takt med att den gamla glödlampan fasats ut. Men det finns fortfarande mer eller mindre bra val att göra. Halogenlampor är de som drar mest ström och håller kortast tid, lågenergilampor drar mindre ström och håller längre, och LED-lampor är klart energieffektivast och har längst hållbarhet.
Skapa bra inomhusluft
För att trivas inomhus och att luften ska vara hälsosam krävs att ventilation och vädring fungerar. Oavsett vad du gör inne så förorenas luften succesivt, så det krävs att luften byts ut. Annars finns risk för allergiska besvär, huvudvärk och irritationer.
Ur miljösynpunkt ska du såklart ha ett välisolerat hus så att värmen stannar kvar i största möjliga mån. Men utan tillräcklig luftväxling kommer ni inte må bra – speciellt inte på arbetsplatser eller skolor där det vistas många människor samtidigt.
Saker att tänka på:

Vädra ut fukten. Det är viktigt att badrumsfukten ventileras ut. Se till att det finns en fungerande fläktlösning. Skulle det gå så långt att fukten orsakar bakterier och mögel kan det vara direkt hälsofarligt. 

Se över ventilationssystemet:I offentliga lokaler finns det obligatoriska ventilationskontroller med det krävs inte i villor och småhus. Det kan ändå vara värt att titta över både ur ett hälsoperspektiv och att ni tar vara på värmen i bostaden på ett energieffektivt sätt.
Vädra ibland:Har ni vistats många personer i ett rum eller ska vistas många är det bra att vädra. Då är det klokt att vädra rejält, med korsdrag om det går. Det är bättre att försöka byta ut luften på, säg, fem minuter, än att ha ett fönster på glänt hela dagen. Det kan störa den vanliga luftcirkulationen.
Rök inte: Det här är ganska självklart. Att röka inne skapar skadlig inomhusluft. Har ni en plats där ni röker utomhus, se då till att den inte är nära där byggnaden får sin tilluft. Då kommer röken ändå in.
Glöm inte bort ljudet:Ljud är viktigare än man kan tro för hur man trivs inomhus. En bullrig väg eller slammer från kollegor, klasskamrater eller familjemedlemmar gör oss stressade. Det här går att avhjälpa.

En ombonad bostad eller arbetsplats har mjukare och tystare ljud. Möbler och textilier gör att ljudet dämpas och blir behagligare. Är det störande buller utanför fönstren, ofta från en väg, kan det vara en idé att välja treglasfönster som effektivt stänger ljud ute.
Men ofta kommer det störande ljudet från andra människor, så var lyhörda och lyssna på varandras åsikter. Sätt upp regler för hur ni vill ha det och följ dem. Ibland kan det till och med vara klokt att ha en decibelmätare till hands. Då kan ni ha koll på ljudet så det inte succesivt ökar utan att någon tänker på det med resultat i trötthet och huvudvärk.