Provtryckning testar husets täthet

Källa: Byggahus.se. Är vårt nya hus så tätt och energieffektivt som hustillverkaren lovade? Familjen Leandersson beställde en provtryckning för att få svar.Ju tätare ett hus är desto mindre kostar det att värma upp. Detta enkla faktum kan kan du undersöka med en provtryckning som mäter hur mycket luft som läcker genom husets klimatskal.

– Vanligtvis är det hustillverkare och fastighetsbolag som beställer provtryckning, men intresset ökar också bland privatpersoner som vill undersöka sina hus och få bättre koll på energiförbrukningen, säger Viktor Olsson som utför provtryckningar och termografering via sitt företag MV Design.

Läs mer.