Allmänt-byggkemi

Cocktail-effekten – farligare än man trott

Källa:VVSforum. Vi är alla exponerade för en mix av kemikalier som kan interagera med kroppens eget hormonsystem. Barns och fosters exponering för cocktaileffekten ger senare i livet problem med inlärning, beteende och störningar i fortplantningsförmågan. […]

No Picture
Allmänt-byggkemi

Rapport om giftfri vardag klar

Källa: Miljö och utveckling. Kemikalieinspektionen fick 2011 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Nu har slutrapporten överlämnats till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Slutredovisningen av handlingsplanen för en giftfri vardag […]