OSB skivor – tveksamt val för sunda hus

Invigning av förskolan Wallerfangen Krippe 2014. Kort därefter fick förskolan stänga. Den har ännu inte öppnats och kommer behöva genomgå omfattande sanering eller eventuellt rivas.
Produkten bakom flera sjukahusfall i Tyskland
 
OSB-skivor har använts en del i ekoprofilerade byggen då de har lägre limhalter än flera andra träbaserade byggskivor, som MDF och spånskivor. Men i Tyskland har OSB-skivor varit inblandade i flera sjukahusfall och byggmaterialexperten Josef Spritzendorfer, Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene“ (EGGBI), avråder från användning av OSB, i synnerhet i lokaler där barn, gravida och sjukliga människor vistas. Orsaken är besvär med lukt och emissioner från flyktiga förbindelser, framför allt av aldehyder – främst hexanal, ättikssyra och terpentener. På  flera olika tyska daghem och skolor har starkt överskridna gränsvärden uppmätts till följd av OSB-skivor. I något fall över 40 ggr de tillåtna värden.
 
I Saarbrück fick den lokala hälsoskyddsmyndigheten bomma igen den helt nybyggda, ekoprofilerade förskolan Wallerfangen Krippe efter att mätningar, som gjorts till följd av hälsobesvär hos barn och personal, visade på skyhöga hexanalvärden. Förgäves försökte man först lösa problemet med utökad ventilation men då det inte hjälpte är tanken nu att

komplett sanera förskolan från OSB-skivorna – och byta ut dem mot gipsskivor. En dyr och komplicerad

Invigning av förskolan Wallerfangen Krippe 2014. Kort därefter fick förskolan stänga. Den har ännu inte öppnats och kommer behöva genomgå omfattande sanering eller eventuellt rivas.
Invigning av förskolan Wallerfangen Krippe 2014. Kort därefter fick förskolan stänga. Den har ännu inte öppnats och kommer behöva genomgå omfattande sanering eller eventuellt rivas.

renovering – då skivorna också har en bärande funktion i byggnaden. Slutnotan beräknas till minst 550 000 euro och bara mätningarna har kostat 20 000 euro. Ännu har inget hänt och förskolan har nu stått tom i sex år. De använda OSB – skivorna var emissionstestade men har i den omfattning de använts alltså ändå orsakat stora besvär.