Metoden som ska täppa till luckorna i lagstiftningen

Uppblåsbara badleksaker innehåller mycket ftalater.
Uppblåsbara badleksaker innehåller mycket ftalater.
Uppblåsbara badleksaker innehåller mycket ftalater.

Källa: Extrakt. Forskare vid Stockholms universitet anser inte att EU:s reglering av kemikalier är tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljö. I en avhandling föreslås nu en metod för att underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning. Som konsumenter ska vi kunna förvänta oss att de produkter som finns på marknaden är säkra. Regleringen av kemikalier i konsumentprodukter behöver stärkas, och för det behöver forskningsresultat användas bättre, säger Linda Molander, nybliven doktor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. Läs mer.