Snart vet vi vilka kemikalieblandningar som är största hälsohoten

Källa: Extrakt. Trots att cocktaileffekten har studerats och debatterats i flera år har den ännu inte haft någon större inverkan på lagstiftningen kring kemikalier. Två svenska forskningsprojekt kan komma att ändra på det.

Just nu pågår ett gigantiskt experiment där i stort sett samtliga människor och djur ofrivilligt har ställt upp som försökskaniner. Ä
Till skillnad från läkemedel behöver kemikalier inte testas i kliniska studier på jakt efter bieffekter innan de får säljas.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet.

Bättre riskvärdering behövs

– Nästan all riskvärdering har under hundra år handlat om att ta en kemikalie och exponera en stackars råtta tills hon dör eller blir sjuk. Det har fungerat bra inom industrier, men nu är vi i en annan situation.
– Det är en annan egenskap som är viktig för hormonstörande ämnen, hur de påverkar oss i låga doser, de förgiftar oss inte men programmerar om vissa system som hjärnans utveckling eller metabola systemet under känsliga skeden, de här effekterna blir synliga först långt senare, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Läs mer.