Kemikalieinspektionen föreslår lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

KemiinspKälla: En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför i dag att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter. De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och ska gälla byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertaksektioner. Läs mer.