Rapport om giftfri vardag klar

Källa: Miljö och utveckling. Kemikalieinspektionen fick 2011 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Nu har slutrapporten överlämnats till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Slutredovisningen av handlingsplanen för en giftfri vardag lämnades passande nog över på en förskola. Passande därför att handlingsplanen särskilt har inriktats på att skydda barns och ungas hälsa. Läs mer.