Text: Cathrine Bülow. Använd förnyelsebar el, antingen genom att välja elbolag med förnyelsebar el och genom egenel, främst solceller, om du har möjlighet,
Använd aldrig el för uppvärmning och försök att spara in på elanvändningen så långt som möjligt, genom LED-belysning, A-klassade hushållsmaskiner och elfria alternativ när det är möjligt, till exempel tvättlina istället för torktumlare.
Planera eldragningen noga när huset ritas. Skydda dig mot elsmog genom att använda skärmade kablar. Se också till att kablarna är PVC-fria. Läs mer.

Planera huset eldragning

All god arkitektur handlar om bra planering. Det gäller även husets elinstallationer. Ta redan på från början veta vilka fasta eldrivna hushållsmaskiner och flyttbara apparater som önskas.

Alla nödvändiga genombrott av väggar och innertak ska finnas angivna i husets ritningar. Det är inte roligt att i efterhand behöva slå sönder väggar för att lägga in elledningar eller att behöva ha sladdar liggande kors och tvärs över golvet för att datorbordets placering ändrats.

Lika överdrivet är att ha uttag i vartenda hörn av rummet för säkerhets skull. Det kostar mycket pengar och innebär också en hälsofara eftersom elektrosmogen ökar för varje dragen elledning. Bäst är att lägga in tomma elkablar som komma till nytta senare vid behov.

Elsäkerhet

I husets grund skall en ring av bandstål läggas för jordning och spänningsutjämning. Till jordningen ansluts sedan elinstallationernas skyddsledningar, husets antenner, telefonsystem och alla större metallföremål.

Välj rätt kablar

Använd skärmade kabel som skyddar mot elsmog. Se också till att elkablarna är halogenfria. Många elkablar är isolerade med en mantel av det miljö- och hälsofarliga ämnet PVC. Vid en brand i en sådan kabel bildas höggiftigt dioxin.