Smartahemägare i ekoby lättade efter byte till “dumma hem”

Hurdal ekoby. Källa: Wikicommons.

Kan det vara dumt med smarta hem?

Hurdal ekoby. Källa: Wikicommons.
Hurdal ekoby. Källa: Wikicommons.

När norska ekobyn Hurdal  byggdes satsade man på robusta “aktivhus”  i beprövade material och kostruktionslösningar. Men man hade också möjlighet att få över 12 miljoner i bidrag för att installera ett mindre beprövat, smart styrsystem för ljus, persienner och ventilation. Detta kombinerat med solceller på taket och energisparnade IR-värme skulle bidra till ett energineutralt hus. Det hela resulterade dock i ett treårigt långt strul med blinkande lampor och värme som inte fungerade mm. Nu har man bytt till vanliga “dumma hus” och de boende kan andas ut och ägna sig åt annat än krånglande teknik. Läs mer.