Gröna hissar återvinner energi på Sheraton Stockholm Hotel

image003Källa: Sharaton hotell. En tom hiss som är på väg upp eller en full hiss på väg ned. Ett vanligt scenario på de flesta hotell och som också genererar ett överflöd av överskottsenergi som ofta inte tas tillvara.  Som första hotell i landet installerade Sheraton Hotell i Stockholm därför för sex år sedan ett unikt system för sina hissar, som är upp till 75 procent mer energieffektivt. Sheraton hotell gästas årligen av tusentals hotell- och konferensgäster, vilket genererar många hissfärder mellan hotellets åtta olika våningsplan. Som ett led i sitt miljöarbete installerade hotellet därför fem stycken energismarta hissar som omvandlar överskottsenergi från hissfärden till el som kan användas i andra system, exempelvis belysning.

Tänk hissarna som en balans med motvikt, om du åker upp ensam måste hissmaskineriet bromsa korgen, men istället för en broms finns det nu en generator.  Det betyder att om du åker upp ensam eller kommer ned med full korg så generas elektricitet som vi kan återanvända, istället för värme som vi då måste kyla bort, säger Roland Watkinson, Head of Engineering på Sheraton Stockholm Hotell.

Styrsystemet placerar ut stillastående hissar på ett strategiskt sätt, för att minimera väntetider och ytterligare spara på energin. Förutom att hissystemet är energieffektivt är det också tystare och mindre bullrigt än traditionella hissystem. Istället för hisslinor har exempelvis hissarna platta bälten vilket är mer hållbart men också platseffektivt.

För våra gäster innebär det att hissturer på Sheraton är ännu tystare, mjukare och miljövänligare än tidigare, säger Roland Watkinson. Se mer