Text: Cathrine Bülow. Planera belysningen av ditt hus väl när du bygger nytt. Se till att få in så mycket dagsljus som möjligt eftersom dagsljuset är det oöverträffat bästa. 

Ersätt gamla glödlampor med LED-belysning.

Lågenergilamporna är ett tveksamt miljöval. De innehåller kvicksilver och ger dessutom ett ensidigt grönt ljus som inte är bra för kroppen och bl.a. kan leda till problem med dygnsrytmen. Läs mer

Dagsljus

DSC_0361 (2)Naturligt dagsljus ger ett välbefinnande som inte går att ersätta med artificiell belysning. Inget konstlat ljus är lika starkt som dagsljuset. Eftersträva ett stort dagsljusinflöde. En bra ljusplanering innebär att bord och läsplatser alltid ligger intill fönster och att det finns stora fönsterytor mot söder.

Åtgärder för att öka dagsljuset i bostaden

Fönster med vackert profilerade spröjsar och bågar, med vitmålade och vinklade fönstersmygar ger goda dagsljusförhållanden. Högt sittande fönster och taklanterniner ger kvantitativt mer dagsljus än lågt sittande fönster.

Med så kallade ljusomfördelningssystem skulle dagsljuset kunna nå långt in i rummet. Det som behövs för detta är till exempel olika spegelsystem eller elektroholografiskt-optiska system.

Ett annat sätt är att bygga in en så kallad ljushylla i fönstret. Denna reflekterar upp ljuset i taket, som i sin tur kastar det längre in i rummet. Ljushyllan skuggar dock samtidigt platsen nära fönstret. Enligt en tysk undersökning kan man med sådana metoder få dagsljus ändå upp till 7 meter in i ett rum och på så sätt spara in 80 procent av den ström som annars skulle gått till lampor.

Andra, mer avancerade former för ljusåtervinning inkluderar reflektorer, prismor, diffusorer, och fiberoptik.

Armatur

Välj också din armatur med omsorg och placera dem väl i rumment för bästa möjliga ljusspridning. En bra takbelysning lyser i stort sett upp hela rummet. Utöver det behövs också en god punktbelysning vid varje bord, arbets- eller läsplats i hemmet.

Ljusgivare

Glödlampor är de vanligaste ljuskällorna för konstlad belysning. De är också de mest energislösande. De är heller inte speciellt hållbara utan brukar ge upp efter cirka 1 000 timmar. Numera tar dock lågenergilamporna över allt mer. De kan spara rejält med energi och håller betydligt längre än en vanlig glödlampa. Nackdelen är att de innehåller kvicksilver och bara återger grönt ljus.

Den traditionella glödlampan och även de nya LED-lamporna återger även det blåa ljuset. Det blå ljuset är viktigt för att reglera vår dygnsrytm. Brist på blått ljus kan leda till sömnproblem, utbrändhet och depression. Välj därför LED-lampan som är energisnål, hållbar, kvicksilverfri och även återger det viktiga blå ljuset.

EL-belysning

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block — AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008
  • http://lampinfo.se/