Solenergi i Sverige

I samarbete med greenmatch.se: Svenskarnas intresse för solceller ökade med mer än 50% mellan åren 2016 och 2017. En trend som inte vänt under 2018 då det blev enklare än någonsin för privatpersoner att skaffa solceller – bygglovet slopades, samtidigt som regeringen ökat budgeten för solcellsstöd så privatpersoner nu kan få 30% i bidrag istället för 20%. Med solceller på din fastighet kan du tjäna pengar genom att bli en mikroproducent, samtidigt som du bidrar till ett grönare samhälle. Vilken effektivitet dina solceller har beror bland annat på var i Sverige du bor. Dock är solceller en hållbar investering som kommer löna sig på lång sikt. Både för miljön och din privata ekonomi.

Sveriges potential för solenergi

Solceller är en energikälla som genererar förnybar el genom solenergi. Mellan åren 2016 och 2017, kunde Energimyndigheten se en ökning i antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Svenskarnas ökade intresse för solenergi resulterade i att cirka 5300 solcellsanläggningar installerades under 2017. En ökning med 52 procent jämfört med 2016.

Ytterligare beräkningar från Energimyndigheten visar även hur den totala installerade effekten av solceller ökat från 140 MW till 231 MW, alltså en ökning på 65 procent. Kort sagt, intresset för solenergi i Sverige är en trend som bara ser ut att stiga.

Vilken effektivitet dina solceller har beror mycket på var i Sverige du bor. Detta för att den globala strålningen skiljer sig de i olika delarna av landet. Enligt mätningar gjorda av SMHI, från 2015, kan du se skillnaderna i effekten kWh/m2 i följande städer:

 • Visby 1135 kWh/m2
 • Norrköping 1025 kWh/m2
 • Stockholm 988 kWh/m2
 • Växjö 985 kWh/m2
 • Umeå 875 kWh/m2
 • Östersund 886 kWh/m2

Alltså ju högre kWh/m2 per år ditt område uppvisar, desto mer energi kommer din solcellsanläggning kunna utvinna. Dock påverkas solcellernas effektivitet inte endast av din orts globalstrålning. Den typ av solceller du har, dess lutning samt vilket väderstreck anläggningen ligger i är också faktorer som påverkar effektiviteten.

 

karta-sverige

Tjäna pengar på din solenergi som mikroproducent

En stor fördel med att ha solceller i Sverige är att du kan tjäna pengar på den el du producerar. Du har alltså möjligheten att sälja din överskottsel till elnätet din solcellsanläggning är kopplad till. Detta kallas för att vara en mikroproducent.

Notera dock, om du planerar att bli mikroproducent bör du först se över om du har rätt tillstånd och förutsättningar. Samt hur du kan göra det ekonomiskt fördelaktigt för dig och ditt hushåll.

Här är några saker du kan tänka på:

 • Din solcellsanläggning måste vara kopplad till ett allmänt elnät.
 • Du måste ha ett tillstånd från din elhandlare för att kunna sälja din överskottsel.
 • Du måste hitta en elleverantör som vill köpa din el.
 • Ansök om ursprungsgaranti om ditt hushåll producerar över 1000 kWh el per år. Denna garantin försäkrar andra konsumenter att elen som kommer från dig är utvunnen på ett miljövänligt sätt.
 • Att ansöka om ett elcertifikat kan vara ett fördelaktigt sätt att få stöd i din elproduktion. Elcertifikatet är dock inget krav för att bli mikroproducent. Däremot behöver din solcellsanläggning producera en viss mängd energi, för att du ska kunna få ansökan godkänd.

pengar

 

Bidrag och bygglov för solceller

Från och med den första augusti 2018 slopades kravet på bygglov för installation av solceller och solfångare. Att söka bygglov för montering av solceller och solfångare på din fastighet är alltså inte längre ett måste. Detta under förutsättningen att solcellspanelerna eller solfångarna följer byggnadens form, och att åtgärderna följer detaljplanen.

Det är däremot alltid värt att konsultera med din kommun om din fastighet är ett undantag för slopandet av bygglovet eller inte. Bor du till exempel i en fastighet av historisk, kulturell, konstnärlig eller miljömässig betydelse, är ansökan om bygglov ett måste.

Ditt solcellspaket måste också vara godkänt för att kopplas till ett elnät. Därför är det alltid fördelaktigt att även kontakta ditt elbolag innan du påbörjar installationen av din anläggning.

Ansök om investeringsstöd eller rotavdrag

För att minska de ekonomiska utgifterna vid köp av en solcellsanläggning kan du ansöka om bidrag eller stöd för installationen. Du kan ansöka om antingen rotavdrag eller investeringsstöd.

Investeringsstödet innebär att du kan få 30% av investeringskostnaden i bidrag. Rotavdraget är istället ett skatteavdrag på ungefär på 30% av installationskostnaden. Installationskostnaden beräknas som ett schablonvärde på 30% av den totala investeringskostnaden.

Du kan inte kombinera investeringsstödet och rotavdraget. Skillnaden mellan de två är bland annat att du måste ansöka om investeringsstödet hos länsstyrelsen, och att du sedan får stödet som ett form av bidrag. Detta jämfört med rotavdraget som du får som ett avdrag direkt på fakturan.

Det tar längre tid att få investeringsstödet än rotavdrag. Eftersom det är så pass populärt med solceller nu kan köerna för att få bidraget vara upp till 2 år. Däremot är investeringsstödet större, vilket gör att du sparar mer pengar än om du väljer rotavdraget.

Är solceller något för mig?

 

solceller

 

Att vara kritisk inför beslutet att skaffa solceller är bra. Det finns som nämnts flera faktorer att ta hänsyn till innan du fattar ditt beslut. Det finns många frågor att beakta rörande dig, din fastighet, eventuella bidrag, kommunen du bor i, ditt elnät, den tänkta solcellsanläggningen och mer. Vilka skyldigheter och rättigheter du har vid installation av dina solceller kan du bland annat läsa mer om på Energimyndighetens sida: Vilka rättigheter och skyldigheter vid installation

Eftersom varje situation är unik är det viktigt att överväga de för- och nackdelar som finns med solceller.

Nedan finns några av de för- och nackdelar med solceller som kan vara bra att känna till.

Fördelar med solceller

 • Det är en miljövänlig energikälla.
 • De genererar energi även om det är molnigt.
 • Solcellsanläggningar är nästan underhållsfria med en livslängd på cirka 20 – 30 år. Dock kan du behöva undersöka anläggningens system ungefär vart femte år.
 • Du kan tjäna pengar på din egenproducerade el – så länge din anläggning är ansluten till ett allmänt elnät.
 • Du kan få bidrag eller stöd i form av investeringsstöd eller rotavdrag vid installation av solceller på din fastighet.
 • Det är en hållbar investering som lönar sig ekonomiskt på lång sikt.
 • Det krävs inget bygglov så länge anläggningen följer byggnadens form och detaljplanen följs. Dubbelkolla dock gärna med din kommun ifall ditt hushåll är ett av undantagen för slopandet av bygglovet.

Nackdelar med solceller

 • Elproduktionen är som bäst under sommaren, och därmed inte lika effektiv under vinterhalvåret.
 • Solceller producerar bara el och inte värme. Därför behöver du investera i ytterligare en energikälla som producerar värme.
 • Det är en dyr engångsinvestering – men lönar sig i längden.
 • Utsätts ditt hustak för en stor mängd skugga kommer energiproduktionen påverkas negativt.
 • Du kan inte montera solceller om du bor i ett lägenhetshus – så vida inte hyresvärden bestämmer sig för att investera i solceller på fastigheten.
 • Din fastighet måste vara minst 5 år eller äldre för att du ska kunna få tillgång till rotavdrag.

Det finns alltså många för- och nackdelar med att investera i solceller, men i längden är det en investering som både du och samhället kan vinna på. Vinster som involverar ett bättre klimat, ett mer hållbart samhälle och en förbättrad personlig ekonomi.