Text: Cathrine Bülow. Vindkraft är inget nytt. I Europas kuststäder fanns det gott om väderkvarnar för att mala säd till mjöl. Vindkraftverken är omdiskuterade inslag i landskapsbilden. Många stör sig på oljud, förfulning av landskapet och anser att de stör naturen och djurlivet. Åsikterna går isär, men i framtiden lär man hur som helst få räkna med att det byggs fler. Mikrovindkraft är sällan värda att satsa på såvida man inte bor väldigt vindutsatt. Läs mer

I dag finns också mindre, så kallade mikrovindkraftverk för husbehov. De är inte behäftade med de problem som större vindkraftsanläggningar har och passar speciellt väl i vindutsatta lägen till exempel i kust- och slättlandskap. De kan också placeras på en mast för att erhålla mer vind. För ett mikrovindkraftverk, under 2 m i diameter, krävs inget bygglov. De lyder under samma bestämmelser som flaggstänger.

SP, Statens provningsanstalt, håller nu på att testa mikrovindkraftverk, så inom en snar framtid kommer man att kunna se vilka som är effektivast och uppfyller högst ställda krav på materialtålighet med mera. Ett mikrovindkraftverk kostar idag 30 000 kr. Det är möjligt att få bidrag för installationen.

Källor:

  • Byggekologi – kunskaper för hållbart byggande, Varis Bokalders, Maria Block. AB Svensk Byggtjänst 2004, ny version 2009
  • Ekologiskt byggande och boende, Könemann 1998
  • Föreläsningsanteckningar: Bärkraftigt byggande och boende, Dalarnas högskola 2007-2008