Avlopp

Regnvatten till tvätt och toalett

Om man bara använder ”finvattnet” som dricksvatten och till matlagning kan upptill 50& rent vatten sparas. I ett avlopp med återvinningssystem kan då istället regnvatten  användas till klädtvätt, toalettspolning och trädgårdsbevattning. Regnvatten leds från husets […]

No Picture
Egenel-solceller

Så funkar huset utan rör och sladd

Källa:vvsforum.se Solceller, hembatteri och en pelletsdriven stirlingmotor. Det här är villan som fixar all el själv och klarar sig utan koppling till kommunalt vatten- och avloppssystem. Tak och staket är täckta av svarta solceller och […]

Avlopp

Nytt avloppssystem ger rent vatten och ny mat

Källa: miljo-utveckling.se. I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg installeras vakuumtoaletter med eget avloppsrör. Det innebär att kiss och bajs inte blandas med badvatten, köksvatten och vatten från dagvattenbrunnar, som idag. Mat- och toalettavfallet forslas […]

Värme

Spillvattnet – ett hett ämne

källa:Hallbartbyggande.com En stor del av landets flerbostadshus har gamla vatten- och avloppssystem och är i behov av en omfattande upprustning. Om man samtidigt överväger värmeåtervinning för byggnaden är det mer kostnadseffektivt om man samtidigt gör […]

No Picture
Vatten och avlopp

Hållbara toaletter, del 2

Källa: Klokahem. Bild: Wikicommons.Fortsättning…Vattenklosettens miljöprestanda är betydligt sämre. Den förbrukar mycket vatten och kräver en avloppslösning som kostar en slant. Ett dåligt avlopp kan äventyra ditt brunnsvatten och naturen. Att använda regnvatten till spolning är ett […]

Vatten och avlopp

Hållbara toaletter, del 1

Källa:Klokahem. Att bo i ett hus med dåligt fungerande enskilt avlopp kan göra dig till en miljömarodör. Smutsigt avloppsvatten som når vattendrag bidrar till övergödning och algblomning. Och ditt dricksvatten kan äventyras.Att borsta tänderna i […]