Regnvatten till tvätt och toalett

Om man bara använder ”finvattnet” som dricksvatten och till matlagning kan upptill 50& rent vatten sparas. I ett avlopp med återvinningssystem kan då istället regnvatten  användas till klädtvätt, toalettspolning och trädgårdsbevattning. Regnvatten leds från husets stuprör till en cistern i marken och pumpas sedan in i byggnaden för att användas för toalettspolning och till tvättmaskin. Från tanken kan man också leda vatten till tappstationer för bevattning av trädgården. Läs mer.