Spillvattnet – ett hett ämne

Bild:Pixabay
Bild:Pixabay
Bild:Pixabay

källa:Hallbartbyggande.com En stor del av landets flerbostadshus har gamla vatten- och avloppssystem och är i behov av en omfattande upprustning. Om man samtidigt överväger värmeåtervinning för byggnaden är det mer kostnadseffektivt om man samtidigt gör spillvatteninstallationer. Och då måste det finnas tillgängliga tekniklösningar på marknaden, menar Energimyndigheten och BeBo som gav Roland Jonsson på HSB Riksförbund i uppdrag att driva teknikutvecklingsprojektet ”Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus” för några år sedan. Läs mer