Hållbara toaletter, del 2

Källa: Klokahem. Bild: Wikicommons.Fortsättning…Vattenklosettens miljöprestanda är betydligt sämre. Den förbrukar mycket vatten och kräver en avloppslösToalettning som kostar en slant. Ett dåligt avlopp kan äventyra ditt brunnsvatten och naturen. Att använda regnvatten till spolning är ett bättre alternativ. I Tyskland förekommer system för detta, kanske för att vatten är dyrare där.

Om du ändå vill ha en vattentoalett ska du välja en snålspolande, urinseparerande modell. Det minskar vattenanvändningen med upp till 60 %. Läs mer.