Hållbara toaletter, del 1

Källa:Klokahem.

Avlopp_på_Kvärlövs_naturerservatAtt bo i ett hus med dåligt fungerande enskilt avlopp kan göra dig till en miljömarodör. Smutsigt avloppsvatten som når vattendrag bidrar till övergödning och algblomning. Och ditt dricksvatten kan äventyras.Att borsta tänderna i avloppsförorenat brunnsvatten kan räcka för att du ska bli sjuk.Den goda nyheten är att du med rätt val och små ekonomiska medel kan få en toa- och avloppslösning som är mer miljövänlig än kommunalt avlopp. Läs mer.