Hej då, slambilen! Eko-avloppet behöver aldrig tömmas!

Källa: Land.se Det är avloppstrolleri. Den biologiska avloppsreningen tar hand om fosfor och kväve utan trassel och tanken behöver aldrig tömmas. Biologiska reningssystem blir allt vanligare i de svenska hushållens trädgårdar. Anledningen är främst att miljökontoren har ökat kraven för de med avlopp som inte är anslutna till det kommunala systemet. Men det handlar även om större insikt hos fastighetsägarna. Biologisk rening av avloppsvattnet innebär att processen sker med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter. Inga kemikalier är inblandade. Läs mer